Skip to Content
Skip to Content

Lisateave allkasutaja kohustuste kohta

Lisateave allkasutaja kohustuste kohta

Kui allkasutaja saab aine või segu laiendatud ohutuskaardi, peab ta kindlaks tegema, kas tema kasutusala on ohutuskaardile lisatud kokkupuutestsenaariumide või segu ohutu kasutamise teabega hõlmatud. Segude tootjad peavad kaaluma ka seda, kuidas kliendid nende segusid eeldatavasti kasutavad.

Kontrollimaks, kas nende kasutusala on hõlmatud, peavad allkasutajad:

  1. koguma teavet, kuidas ainet kasutatakse;
  2. tegema kindlaks, kas tegelik kasutusala ja -tingimused vastavad kokkupuutestsenaariumides kirjeldatutele.

Kui kasutusala on hõlmatud, peaksid allkasutajad kontrolli dokumenteerima ja vajadusel esitama klientidele asjakohase ohutu kasutamise teabe. Kui kasutusala ei ole hõlmatud, on allkasutajatel mitu võimalust:

  • rakendada neile saadetud kokkupuutestsenaariumis kirjeldatud kasutustingimusi;
  • teatada oma kasutusalast tarnijale ja taotleda ajakohastatud kokkupuutestsenaariumi;
  • asendada aine mõne muu ainega, mille puhul kokkupuutestsenaarium ei ole nõutav või mille kokkupuutestsenaarium(id) hõlmaks(id) nende kasutustingimusi. Alternatiivne võimalus on asendada protsess sellisega, milles ei ole asjaomast ainet vaja;
  • otsida teine tarnija, kes annab ainele või segule nende kasutusala hõlmava kokkupuutestsenaariumi, või
  • koostada allkasutaja kemikaaliohutuse aruanne.

Allkasutajad peavad esitama vajaduse korral oma klientidele ohutu kasutamise teabe ja võivad olla kohustatud teavitama ECHA-t.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live1