Teabevahetus tarneahelas

Pärast aine lisamist kandidaatainete loetellu peab iga tarnija, kelle tarnitav toode sisaldab seda ainet kontsentratsioonis üle 0,1 massi-%, esitama toote saajale piisavalt teavet, et võimaldada toote ohutut kasutamist. Toote saajad on sellisel juhul tööstus- ja kutselised kasutajad, mitte tarbijad. Edastada tuleb vähemalt aine nimetus.

Ka tarbijad võivad küsida sarnast teavet. Toote tarnija peab esitama tasuta teabe 45 päeva jooksul.

 

Viide õigusaktile

REACH-määruse artikli 33 lõige 2

Kandidaatainete loetelu

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)