Kandidaatainete loetelu ainete esinemine toodetes

Aine nimetamine väga ohtlikuks aineks (SVHC-aineks) ja lisamine kandidaatainete loetellu tekitab teatud õiguslikud kohustused seda ainet sisaldavate toodete importijatele, tootjatele ja tarnijatele.

Aine nimetamine väga ohtlikuks aineks (SVHC-aineks) ja lisamine kandidaatainete loetellu võib tekitada teatud õiguslikud kohustused seda ainet sisaldavate toodete importijatele, tootjatele ja tarnijatele.

REACH-määruse järgi on toode ese, millele antakse tootmise käigus teatud kuju, pinnaviimistlus või kujundus, mis määrab tema funktsiooni suuremal määral kui tema keemiline koostis. REACH-määruse järgi on tooted näiteks rõivad, põrandakatted, mööbel, ehted, ajalehed ja plastpakendid.

Tootjad ja importijad saavad toodetes sisalduvatest ainetest ja nende kontsentratsioonist teavet tarneahelas tegutsejatelt, nagu toodete Euroopa Liidu välistelt tarnijatelt või ainete ja segude tarnijatelt.

 

Kandidaatainete loetelu ainet sisaldavate toodetega seotud kohustused

Pilt

Toodetes sisalduvate ainete teatamine

Toote tootjad ja importijad peavad teatud tingimustel saatma ECHA-le teate. 

Lisateave

Pilt

Teabevahetus tarneahelas

Toote tarnijad peavad teatud tingimustel edastama tarneahelas allapoole teavet.

Lisateave

 

 

 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)