Skip to Content
Skip to Content

Autoriseerimistaotlused

REACH-määruse kohaselt saavad ettevõtted taotleda autoriseeringut, et jätkata või alustada autoriseerimisloetelus (REACH-määruse XIV lisas) oleva aine kasutamist ja turuleviimist. Menetluse teave ning taotluse koostamise ja esitamise juhised on allpool.

Autoriseerimistaotlused

 

Autoriseerimisloetelu

Kujutis
Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu, viimased taotluste esitamise kuupäevad ja sulgemiskuupäevad. 
 

 

Taotluste hindamine

Kujutis
Dokumendid taotluste käsitlemise ja hindamise kohta, sh kasutatavad DNEL-väärtused või annuse-reaktsiooni suhted.
 

 

Praegu toimuvad arutelud

Kujutis
Autoriseerimistaotluste kommenteerimine ja ohutumate alternatiivide teabe esitamine.
 

 

Esitamistähtajad

Kujutis
Autoriseerimistaotluste esitamise tähtajad. 
 

 

Kuidas taotleda autoriseerimist

Kujutis
Juhendid, vormingud, esitlused, küsimused ja vastused, tasukalkulaator, esitamine, partnerite leidmine.
 

 

Varasemad arutelud ja arvamused

Kujutis
Leheküljel on taotlused, arutelu ajal saadud kommentaarid ja taotlejate vastused.
 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live1