PIC-määruse kohase ekspordi ja impordi aastaaruandlus

PIC-kemikaalide eksportijad ja importijad teatavad oma liikmesriigi määratud asutusele iga aasta esimeses kvartalis eelmisel aastal ELi-välistesse riikidesse või ELi-välistest riikidest veetud ainete (nii iseseisva ainena kui ka toodete või segude koostisosana) täpsed kogused. See on kooskõlas määruse (EL) 649/2012 artikliga 10 ja eelmiste PIC-määruste (määrus (EL) nr 304/2003 ja määrus (EL) nr 689/2008) artikliga 9.

 

Reports on PIC chemicals exported and imported under Regulation 649/2012

2018

2017

2016

2015

2014

 

 Reports on PIC chemicals exported and imported under Regulation 689/2008

 

Reports on PIC chemicals exported and imported under Regulation 304/2003

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)