Teabevahetuse teated

Vastavalt PIC-määrusele peavad ECHA, Euroopa Komisjon ja liikmesriikide määratud asutused andma reguleeritud kemikaalide kohta ELi-väliste riikide asutustele teavet.

Teave võib olla teaduslik, tehniline, majanduslik või õiguslik ning sisaldada toksikoloogilist, ökotoksikoloogilist ja ohutusteavet.

ECHA koostab iga kahe aasta järel kokkuvõtte jagatud teabest ja teeb selle oma veebilehel kättesaadavaks. Kokkuvõttes on kirjas ka PIC-kemikaalide kohta võetud regulatiivmeetmed, mis on avalikustatud vastavalt Rotterdami konventsiooni sätetele.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)