CLP-viktoriin

Kemikaalide klassifitseerimine ja märgistamine muutub! Euroopa Liidus asendatakse oranžid piktogrammid uute, valgel taustal olevate piktogrammidega.

Sellise märgistusega tooted võivad väära käsitsemise korral olla ohtlikud. Ohutuks kasutamiseks jäta meelde märgistuse tähendus ja loe juhiseid.
 

Vasta viktoriini küsimustele.

Kontrolli, kui hästi sa tunned sümboleid.

Loe märgistust.

Märka ohtu!
 

Categories Display