Taotlemis- ja hindamismenetlus

Ettevõtted kasutavad tehnilise samaväärsuse taotlemiseks taotluse esitamise elektroonilisi vahendeid. Taotlused esitatakse ECHA-le R4BP 3 kaudu IUCLIDi failina.

See graafik annab ülevaate tehnilise samaväärsuse taotlemise menetlusest. 

 

Etapid

Taotlemisprotsess koosneb mitmest etapist. Iga etapp tuleb enne taotluse järgmisse etappi suunamist lõpetada. Tähtis on, et taotleja peaks kinni kehtestatud tähtaegadest; vastasel juhul lükatakse taotlus protsessi käigus tagasi.

Pilt

ECHA kontrollib, kas taotlus ja andmed on esitatud õiges vormis, ja saadab R4BP 3 kaudu tasude arve.

 
Pilt

Taotleja maksab asjaomased tasud ECHA-le 30 päeva jooksul alates arve kuupäevast.

 
Pilt

ECHA võtab taotluse vastu ja alustab tehnilise samaväärsuse hindamist.

 
Pilt

Kui hindamiseks on vaja lisateavet, küsib ECHA taotlejalt puuduvaid andmeid. Samal ajal teatab ta taotlejale selle teabe esitamise tähtaja.

 
Pilt

Taotlejale  antakse võimalus esitada hindamise tulemuse kohta märkusi.

 
Pilt

ECHA teeb lõpliku otsuse 90 päeva jooksul alates taotluse esitamise tasu maksmise kuupäevast. Kui taotlejalt küsiti protsessi käigus lisateavet, peatatakse 90päevane aeg alates kuupäevast, mil lisateabe nõue taotlejale saadeti, kuni selle teabe saamiseni. See peatamine võib kesta kauem kui 180 päeva ainult erandjuhtudel.

 

Osalejad

Toimiku esitamise menetluses on kaks põhiosalejat.

Taotleja

Taotleja kohustus on esitada toimikud, milles on tehnilise samaväärsuse hindamiseks kogu vajalik teave, ja anda ECHA nõudmise korral lisateavet. Taotleja vastutab oma toimikute andmete kvaliteedi ja vormingu eest.

ECHA

ECHA vastutab toimikutes sisalduva teabe nõuetekohase vormingu kontrollimise eest. Samuti hindab ECHA tehnilise samaväärsuse toimikuid ja veendub, et esitamisprotsess toimub sätestatud tähtaja piires.
 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)