Taotlus- ja hindamismenetlus

Ettevõtted kasutavad keemilise sarnasuse kontrolli taotlemiseks taotluse esitamise elektroonilisi vahendeid. Taotlused esitatakse ECHA-le IUCLID-failina biotsiidiregistri (R4BP 3) kaudu. Ühistaotluste korral taotleb üks taotlejatest kõigepealt ECHA kasutajatoe kaudu ECHA-lt ühistaotluse numbrit.

Skeemil on keemilise sarnasuse kontrolli taotlemise menetluse ülevaade.

Etapid

Taotlemisprotsess koosneb mitmest etapist. Iga etapp tuleb enne taotluse järgmisse etappi jõudmist lõpetada. Tähtis on, et taotleja järgiks asjakohaseid tähtaegu, muidu lükatakse taotlus protsessi käigus tagasi.

 

Kujutis

Ühistaotlus: üks taotlejatest pöördub ühistaotluse numbri saamiseks ECHA poole.

 
Kujutis

Üksiktaotlus: taotleja esitab taotluse R4BP 3 kaudu.

Ühistaotlus: kõik taotlejad esitavad oma taotlused.

 
Kujutis

ECHA kontrollib, kas taotlus ja andmed on esitatud nõutavas vormingus, ning saadab R4BP 3 kaudu tarve.

 
Kujutis

Taotleja maksab asjakohased tasud ECHA-le 30 päeva jooksul alates arve kuupäevast.

 
Kujutis

ECHA võtab taotluse vastu ja alustab keemilise sarnasuse hindamist.

 
Kujutis

Kui hindamiseks on vaja lisateavet, küsib ECHA taotlejalt puuduvaid andmeid ja teatab taotlejale nende esitamise tähtaja.

 
Kujutis

Taotleja saab 15 päeva jooksul esitada hindamise tulemuste kohta märkusi.

 
Kujutis

ECHA väljastab lõpliku hinnangu.

 

Osalejad

Toimiku esitamise menetluse põhiosalejad on järgmised.

Taotlejad

Taotlejad vastutavad toimikute esitamise eest, mis sisaldavad keemilise sarnasuse kontrollimiseks kogu vajalikku teavet, ja annavad ECHA nõudmise korral lisateavet. Taotlejad vastutavad oma toimikutes esitatud andmete kvaliteedi eest.

ECHA

ECHA vastutab toimikutes sisalduva teabe nõuetekohase vormingu tagamise eest. Samuti hindab ECHA keemilise sarnasuse kontrolli ja tagab, et esitamismenetlus toimub ettenähtud piires.
 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)