Uus toimeaine

Ettevõtted peavad taotlema toimeaine heakskiitmist, esitades ECHA-le toimiku. Pärast ECHA tehtud vormingukontrolli viib hindav pädev asutus ühe aasta jooksul läbi taotluse terviklikkuse kontrolli ja sisulise hindamise.

Hindamistulemus saadetakse ECHA biotsiidikomiteele, mis koostab 270 päeva jooksul arvamuse. Euroopa Komisjon ja liikmesriigid lähtuvad otsuse tegemisel arvamusest. Toimeaine kiidetakse heaks teatud arvuks aastateks, mis ei ületa 10 aastat.

Sarnane menetlus kehtib ka toimeaine heakskiidu pikendamisel, mille korralsõltuvalt pikendamise ajal kättesaadavate uute uuringute hulgast eristatakse täishindamist ja piiratud mahus hindamist. ECHA-le tuleb taotlus esitada 550 päeva enne heakskiidu kehtivusaja lõppu.

Biotsiidimäärusega kehtestatakse uudsete elementidena väljajätmise ja asendamise kriteeriumid.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)