Biotsiidikomitee arvamused toimeainete heakskiitmise kohta

The Biocidal Products Committee has issued the following opinions on active substance approval:

Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 PT 3 10/12/2019
Icaridin 423-210-8 119515-38-7 PT 19 10/12/2019
Chlorophene 204-385-8 120-32-1 PT 2 04/03/2020
Glyoxal 203-474-9 107-22-2 PT 4 04/03/2020
Glyoxal 203-474-9 107-22-2 PT 3 04/03/2020
Glyoxal 203-474-9 107-22-2 PT 2 04/03/2020
Reaction mass of peracetic acid and peroxyoctanoic acid
201-186-8
450-280-7
79-21-0
33734-57-5
PT 2 04/03/2020
Reaction mass of peracetic acid and peroxyoctanoic acid
201-186-8
450-280-7
79-21-0
33734-57-5
PT 3 04/03/2020
Reaction mass of peracetic acid and peroxyoctanoic acid
201-186-8
450-280-7
79-21-0
33734-57-5
PT 4 04/03/2020The assessment reports can be found in the list of Biocidal Active Substances.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)