I lisa muutmise toimiku esitamine

Ettevõtted esitavad taotlused R4BP 3 kaudu. Nõutav on IUCLIDi fail.

Graafikul antakse ülevaade I lisa muutmise taotluse esitamisest. 

Etapid

Toimiku esitamisel on mitu etappi. Iga etapp tuleb enne taotluse järgmisse etappi suunamist lõpetada. Tähtis on, et taotleja peaks kinni kehtestatud tähtaegadest; vastasel juhul lükatakse taotlus protsessi käigus tagasi.

Pilt

ECHA kontrollib, kas taotlus ja andmed on esitatud õiges vormis, ning saadab R4BP 3 kaudu tasude arve.

 
Pilt

Taotleja maksab asjaomased tasud ECHA-le 30 päeva jooksul alates arve kuupäevast.

 
Pilt

ECHA võtab taotluse vastu ja teavitab hindavat pädevat asutust. Kui taotlus on seotud6. kategooriaga, on hindaval pädeval asutusel taotluse kontrollimiseks (täielikkuse kontroll) aega 30 päeva.

 
Pilt

Taotleja maksab asjaomased tasud hindavale pädevale asutusele 30 päeva jooksul.

 
Pilt

Kui taotlus on seotud 6. kategooriaga ja leitakse, et toimik on puudulik, küsib hindav pädev asutus puuduvaid andmeid ja taotlejal on nende esitamiseks aega 90 päeva. Hindaval pädeval asutusel on uuel teabel põhineva taotluse hindamiseks aega 30 päeva.

 
Pilt

Toimiku hindamine algab.

 

Osalejad

Toimiku esitamise menetluses on kolm põhiosalejat.

Taotleja

Taotleja kohustus on esitada toimikud, mis sisaldavad tema toimeainete kohta kogu vajalikku teavet, ja anda hindava pädeva asutuse nõudmisel lisateavet. Taotleja vastutab oma toimikutes andmete kvaliteedi eest.

ECHA

ECHA vastutab toimikutes sisalduva teabe nõuetekohase vormi kontrollimise eest. Samuti tagab ECHA esitamisprotsessi toimumise ettenähtud tähtaja jooksul.

Hindav pädev asutus

Hindav pädev asutus vastutab taotluse toimikute kontrollimise eest ja seejärel taotlejate esitatud toimikute hindamise eest. Taotlejad võivad valida, mis liikmesriigis nad soovivad lasta oma toimikuid hinnata. Lõplik otsus selle kohta tehakse liikmesriigi nõusolekul.

 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)