Apellatsioonimenetlus

ECHA teatud otsuseid, mis on loetletud REACH-määruse artiklis 91 ja biotsiidimääruse artiklis 77, saab vaidlustada ECHA apellatsiooninõukogus.

Apellatsioonimenetluse eeskirjad on sätestatud menetluskorras.

Lisaks on apellatsiooninõukogu võtnud vastu juhised, et aidata pooltel tegutseda õigusaktide kohaselt ja koostada kaebused võimalikult tõhusalt.

Samal eesmärgil on apellatsiooninõukogu avaldanud ka spetsiaalsed vormid ja kaebuse materjalide kokkuseadmist toetava kontrollnimekirja. Vormide kasutamine ei ole kohustuslik, kuid siiski ülimalt soovitatav.

Kaebuse materjalide ettevalmistamise vormid

N.B.: From 1 July 2019, the bank account details for appeal fee payments have changed. See contact page for more information. The Practice Directions will be amended in due course.

 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)