Registreerimine

Kui teie ettevõtte toodab või impordib aineid koguses üle 1 tonni aastas, peate koostama ja ECHA-le esitama registreerimistoimiku. Selleks saate kasutada järgmisi soovitusi.

 

Esitage ECHA-le täielik registreerimistoimik
  • Toimikus peab olema kogu teie aine teave, mida nõutakse REACH-määruses, ja selles tuleb tõendada, et ainet kasutatakse ohutult.
  • Hinnake aine kasutamise riske ja selgitage, kuidas neid ohjata.
  • Tagage, et registreerite oma aine õige ühise esitamise raames.
  • Esitage aine õige identifitseerimisteave.
  • Kontrollige IUCLIDi valideerimistoega, kas olete sisestanud asjakohase kogusevahemiku korral nõutava teabe õigetesse IUCLIDi punktidesse.
  • Pidage meeles, et ECHA kontrollib teie toimiku mõningaid osi ka käsitsi, seega lugege asjakohaseid juhendeid ja kontrollige enne toimiku esitamist selle täielikkust.

 

Teatage aine kasutamisest vaheainena nõuetekohaselt
  • Kui teie ainet kasutatakse vaheainena, tagage, et suudate põhjendada, miks aine kasutusala vastab vaheainena kasutamise määratlusele ja REACH-määruses sätestatud tingimustele.
  • Selgitage, kuidas rakendatakse vaheaine olelustsükli jooksul rangelt ohjatud tingimusi, eriti etappidel, kus võib eeldada isoleeriva süsteemi purunemist.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)