Soovitused registreerijatele

Soovitused registreerijatele

Soovitused registreerijatele

Kõik REACH-registreerijad peavad oma registreerimistoimikutes sisalduva teabe ennetavalt läbi vaatama ja ajakohastama ning neid julgustatakse parandama lisatud andmete kvaliteeti ja asjakohasust. Järgmised soovitused põhinevad hindamistegevuse tähelepanekutel.