Skip to Content
Skip to Content

Soovitused registreerijatele

Soovitused registreerijatele

Kõigil REACH-registreerijatel soovitatakse ennetavalt ajakohastada ja üle vaadata oma teave, et parandada registreerimistoimikute kvaliteeti. Järgmised soovitused põhinevad tähelepanekutel, mida ECHA on teinud hindamisel. Need täidavad REACH-määruse artiklis 54 sätestatud ECHA kohustuse avaldada regulaarselt hindamissoovitusi.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live1