Skip to Content
Skip to Content

Ainuesindajad

Ainuesindajad

Olete ainuesindaja, kui:

  • võtate üle EMP-välise ettevõtte aine importija REACH-ülesanded ja ‑kohustused.

Lisateave on ainuesindajate sissejuhatava teabe lehel.

Üldiselt kehtivad teile samad aine registreerimise nõuded kui tootjatele ja importijatele. Samuti peate andma importijatele teavet, mille alusel saavad nad koostada ohutuskaarte. Ühtlasi peate dokumenteerima oma tarneahela – importijad ja nende kogusevahemikud –, et esitada see teave nõudmisel järelevalveasutustele.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live2