Piiranguga ainete teave

Ainete, segude ja/või toodete piirangud on sätestatud REACH-määruse XVII lisas. Riskihindamise ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee arvamustes on piiranguettepanekute teaduslikud põhjendused. Piirangute kohta võidakse esitada lisaselgitusi küsimuste ja vastuste ning suunistena.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)