Skip to Content
Skip to Content

Registreeritud ained

Registreeritud ained

Andmed on võetud ECHA-le esitatud registreerimistoimikutest ja sorditud viimase ajakohastamise kuupäeva järgi. Üldkogusevahemiku andmed on koondatud kõikidest toimikutest, v.a kaks erandit: kogused, millele on taotletud konfidentsiaalsust, ja kogused, mida kasutatakse vaheainena erineva kemikaali tootmiseks. Avaldatud üldkogusevahemiku andmed ei kajasta tingimata registreeritud kogusevahemikke.

NB! Osa registreeritud ainete teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

NB! Registreeritud ainete keemiliste omaduste teave on kättesaadav portaalis eChemPortal

Name EC / List no. CAS no. Registration type Submission type Total tonnage band  
Nitric acid
231-714-2 7697-37-2 Full Joint 10 000 000 - 100 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Nitric acid
231-714-2 7697-37-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Nitric acid
231-714-2 7697-37-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live1