Skip to Content
Skip to Content

Export Notifications

Export Notifications

Eelnevalt tuleb teatada kõikide kemikaalide, segude ja kaupade ekspordist, mis sisaldavad üht või mitut kemikaali, mille jaoks on vaja eelnevalt teatatud nõusolekut. Teateid saab otsida näiteks aasta, eksportiva Euroopa Liidu liikmesriigi, importiva riigi, kemikaali ja/või segu nimetuse ning kemikaali liigi alusel. On võimalik teha täppisotsing, täites mitu otsingulahtrit.

Your search for "-, 37205-87-1, Isononylphenol, ethoxylated" returned 10 results.

2012 Germany Venezuela, Bolivarian Republic of Isononylphenol, ethoxylated Substance
2011 Spain Turkey Isononylphenol, ethoxylated Substance
2012 United Kingdom Thailand Isononylphenol, ethoxylated Substance
2011 United Kingdom Tanzania, United Republic Of Isononylphenol, ethoxylated Substance
2011 United Kingdom Malaysia Isononylphenol, ethoxylated Substance
2012 United Kingdom Malaysia Isononylphenol, ethoxylated Substance
2013 Netherlands Honduras Isononylphenol, ethoxylated Substance
2011 Poland China Isononylphenol, ethoxylated Substance
2012 United Kingdom China Isononylphenol, ethoxylated Substance
2011 Spain Algeria Isononylphenol, ethoxylated Substance
Kuvan 10 tulemust.

Export search results to:

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live2