Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 07 June 2023
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
α,α,α-trifluoro-p-toluoyl chloride
206-342-9 329-15-7
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
N,N-diethyl-m-anisidine
202-134-7 92-18-2
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
5,9-Anhydro-2,3,4,8-tetradeoxy-8-[[3-(2-hydroxy-1-methylpropyl)oxiranyl]methyl]-3-methyl-[2E,8[2S,3S(1S,2S)]]-L-talonon-2-enonic acid
603-145-3 12650-69-0
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
Benzyl pivalate
218-251-1 2094-69-1
Not Classified
Notified C&L View details
Tetrasodium 6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulphonato-4-[(4-sulphonatophenyl)azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate
218-326-9 2118-39-0
Notified C&L View details
Sulfuric acid, mono-C9-11-alkyl esters, sodium salts
282-968-6 84501-49-5
Flam. Sol. 1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
STOT SE 3
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
Disodium hydrogenorthophosphate
231-448-7 7558-79-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
Steel manufacture, chemicals
This category includes the chemical substances which are manufactured as part of steel and alloy steels. The following list identifies those elements which may exist in steel or which may comprise compounds present in steel or alloy steels. Aluminum, beryllium, boron, calcium, carbon, cerium, chromium, cobalt, copper, hafnium, iron, lanthanum, lead, magnesium, manganese, molybdenum, nickel, niobium, nitrogen, oxygen, phosphorus, selenium, silicon, sulfur, tantalum, tin, titanium, tungsten, vanadium, yttrium, zinc, zirconium.
266-048-1 65997-19-5
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 2
STOT SE 3
Carc. 1B
STOT RE 1
Aquatic Chronic 2
GHS06 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Triparanol
201-115-0 78-41-1
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
3-acetoxymethylen-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
213-485-0 957-68-6
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
GHS08
REACH registration C&L View details
Phthalimidoacetic acid
225-177-3 4702-13-0
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Sodium hydrotrimethoxyborate(1-)
241-003-9 16940-17-3
Flam. Sol. 1
Water-react. 2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
C.I. Direct Red 83:1
618-677-1 90880-77-6
Not Classified
Notified C&L View details
5-(phenylmethoxy)-1H-indole-3-ethylamine monohydrochloride
257-626-4 52055-23-9
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Amines, C12-18-alkyl
This substance is identified by SDA Substance Name: C12-18 alkyl amine and SDA Reporting Number: 16-029-00.
268-953-7 68155-27-1
Acute Tox. 4
Asp. Tox. 1
Skin Corr. 1B
STOT SE 3
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS08
GHS09
Notified C&L View details
Methyldioctylamine
224-703-9 4455-26-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
(E)-N,N,N',N'-tetramethylbut-2-ene-1,4-diamine
203-879-0 111-52-4
Flam. Liq. 3
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
Titanium, bis(2,6-difluorophenyl)bis[(1,2,3,4,5-.eta.)-1-methyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]-
452-580-3 93709-39-8
Expl. 1.1
Flam. Sol. 1
Acute Tox. 3
Aquatic Chronic 4
GHS01 GHS02 GHS06
Notified C&L View details
2-isopropenylaniline
258-008-7 52562-19-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Cyclobutanemethanol
224-575-4 4415-82-1
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
Ergoline-8-carboxylic acid, 8,9-didehydro-6-methyl-
611-233-8 5516-88-1
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
L-Alanine, N-coco acyl derivs., sodium salts
290-478-9 90170-45-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
5-Diazo-2,4,6(1H, 3H, 5H)-pyrimidinetrione
608-591-2 31221-06-4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
4-[[5-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulphophenyl]azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulphophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
288-958-8 85946-19-6
Not Classified
Notified C&L View details
potassium ethanolate
potassium ethoxide
603-041-00-8
213-029-0 917-58-8
Self-heat. 1
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Harmonised C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.