Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 19 May 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Dibutyl hydrogen phosphate, compound with 2,2'-iminodiethanol (1:1)
224-344-8 4318-03-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
2-ethylhexanoic acid, compound with 2-aminoethanol (1:1)
278-031-6 74931-55-8
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
Repr. 2
GHS05 GHS08
REACH registration C&L View details
2-methylbutan-2-ol
tert-pentanol
603-007-00-2
200-908-9 75-85-4
Flam. Liq. 2
Skin Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Harmonised C&L View details
Alcohols, C14-15
616-261-4 75782-87-5
Aquatic Chronic 1
GHS09
REACH registration C&L View details
Thyme, Thymus mastichina, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Thymus mastichina, Labiatae.
284-294-8 84837-14-9
Flam. Liq. 3
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS02 GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
tetra-sodium/lithium 4,4'-bis-(8-amino-3,6-disulfonato-1-naphthol-2-ylazo)-3-methylazobenzene
C.I. DIRECT BLUE 301; DIRECT BLUE 301
611-110-00-9
408-210-8 124605-82-9
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Mercury di(acetate)
216-491-1 1600-27-7
Acute Tox. 2
Acute Tox. 1
Acute Tox. 2
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
4-(dimethylamino)benzaldehyde [[4-(dimethylamino)phenyl]methylene]hydrazone
218-402-1 2143-98-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
1-chloro-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
202-557-7 97-07-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
phosphoric acid ... %, orthophosphoric acid ... %
015-011-00-6
231-633-2 7664-38-2
Skin Corr. 1B
GHS05
Harmonised C&L View details
N-[3-[(2-acetyloxy)ethyl](phenyl-methyl)amino]-4-methoxyphenylacetamide
BENZANILID-DISPERSE-INTERMEDIATE ZP 9955
616-062-00-2
411-590-8 70693-57-1
Skin Corr. 1B
Aquatic Chronic 3
GHS05
Harmonised C&L View details
p-aminobenzamidine
223-370-7 3858-83-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-chloro-3-methylpyrazine
202-434-8 95-58-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Tetrasodium α,α'.-(ethylenediimino)bis[(2-hydroxy-5-sulphonatophenyl)acetate]
290-809-7 90247-45-3
Not Classified
REACH registration C&L View details
Tris(trifluoroacetoxy)borane
206-507-5 350-70-9
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
Siloxanes and Silicones, di-Me, reaction products with silica
614-122-2 67762-90-7
Not Classified
Notified C&L View details
Palmitic acid
200-312-9 57-10-3
Not Classified
REACH registration C&L View details
Calcium propan-2-olate
239-621-9 15571-51-4
Self-heat. 2
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
Tetrasodium bis[2-[[[3-[[1-[(2-chloroanilino)carbonyl]-2-oxopropyl]azo]-4-hydroxyphenyl]sulphonyl]amino]benzoato(3-)]cobaltate(4-)
274-929-7 70851-34-2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Fatty acids, C8-10, lauryl esters
292-929-5 91031-28-6
Not Classified
Notified C&L View details
Bibrocathol
230-023-3 6915-57-7
Not Classified
Notified C&L View details
Disodium octenylsuccinate
259-003-2 54163-66-5
Not Classified
Notified C&L View details
2',3,4',5,7-pentahydroxyflavone
207-542-9 480-16-0
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details
1,2-bis(ethylthio)ethane
226-409-6 5395-75-5
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS06 GHS07
Notified C&L View details
DL-proline
210-189-3 609-36-9
Not Classified
Notified C&L View details
Slags, chromium-manufg.
By-product from production of chromium that is a composite of oxides of aluminum and chromium.
286-094-6 85187-07-1
Not Classified
Notified C&L View details
Amides, soya, N,N-bis(hydroxyethyl)
270-355-6 68425-47-8
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
1,4-dioxane-2,5-diol
607-202-3 23147-58-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one
231-926-5 7779-30-8
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Trichlorobenzene
234-413-4 12002-48-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
2-cyanophenyl acetate
227-210-7 5715-02-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
3-chlorophenylglycolic acid
240-376-5 16273-37-3
GHS07
Notified C&L View details
3,3',4',5,7-pentahydroxyflavone
204-187-1 117-39-5
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
4-Methoxyphenyl 4-Hydroxybenzoate
610-562-4 50687-62-2
Not Classified
Notified C&L View details
Dioctylbis(palmitoyloxy)stannane
288-876-2 85938-42-7
STOT RE 2
Aquatic Chronic 4
GHS08
Notified C&L View details
Hemin
240-140-1 16009-13-5
Not Classified
Notified C&L View details
Sodium 4-hydroxy-3,5-diiodophenylcyanide
220-995-7 2961-62-8
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 3
Repr. 2
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(4-bromo-3-oxobutyl)-
610-614-6 51132-00-4
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Fatty acids, C8-10, esters with 3,3'-oxybis[1,2-propanediol]
608-062-6 272449-93-1
Not Classified
Notified C&L View details
2-hexyl-1,3-dioxolane
216-959-5 1708-34-5
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
2-Furancarboxamide, N-[3-[(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)methylamino]propyl]tetrahydro-
617-230-8 81403-80-7
STOT RE 2
GHS08
REACH registration C&L View details
.beta.-Alanine, N-[3-amino-4-(methylamino)benzoyl]-N-2-pyridinyl-, ethyl ester
606-728-0 212322-56-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluorobutane-1-sulphonate
274-517-7 70259-85-7
Not Classified
Notified C&L View details
Alkanes, C16-20-iso-
292-461-1 90622-59-6
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
Lemon Oil Terpenes
614-796-8 68917-33-9
Flam. Liq. 3
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS07 GHS08
GHS09
Notified C&L View details
C.I. Acid Brown 58
602-811-0 12269-87-3
Not Classified
Notified C&L View details
Methoxymethyl isocyanate
229-197-3 6427-21-0
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Fluoroethylene
200-832-6 75-02-5
Flam. Gas 1
Press. Gas (Liq.)
Muta. 2
Carc. 1B
STOT RE 2
GHS02 GHS08
REACH registration C&L View details
2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-one hydrochloride
251-769-6 33973-59-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Decyl β-D-glucopyranoside
261-469-7 58846-77-8
Not Classified
Notified C&L View details

Export search results to:

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.