Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 03 December 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
4,5-diamino-2-mercaptopyrimidine-6-ol
213-727-5 1004-76-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
472-030-6
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
Sodium metavanadate
237-272-7 13718-26-8
Acute Tox. 3
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
Repr. 2
STOT RE 1
Aquatic Chronic 2
GHS06 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
Tannase
232-804-4 9025-71-2
Resp. Sens. 1
GHS08
Notified C&L View details
4-(methylthio)benzaldehyde
222-365-7 3446-89-7
Acute Tox. 4
GHS07
REACH registration C&L View details
Chloramide
234-217-9 10599-90-3
Not Classified
REACH registration C&L View details
2-ethylhexyl pivalate
240-437-6 16387-18-1
Not Classified
Notified C&L View details
Thiane
216-561-1 1613-51-0
Flam. Liq. 2
GHS02
Notified C&L View details
perboric acid (H3BO2(O2)), monosodium salt trihydrate
[containing < 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 µm]
perboric acid (H3BO2(O2)), monosodium salt, trihydrate
sodium perborate
[containing = 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 µm]
005-017-00-7; 005-017-01-4; 005-018-00-2; 005-018-01-X
239-172-9 15120-21-5
Multiple harmonised classifications
View details
2-isobutylquinoline
202-227-2 93-19-6
Not Classified
Notified C&L View details
tert-butyl propionate
607-697-00-6
606-566-0 20487-40-5
Flam. Liq. 2
GHS02
Harmonised C&L View details
3-(4-hydroxyphenyl)-2-phenylpropionic acid
201-888-4 89-23-6
Acute Tox. 3
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
GHS06 GHS09
Notified C&L View details
5-methylphenazinium methyl sulphate
206-072-1 299-11-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(2-hydroxyethoxy)ethyl formate
611-115-6 54229-31-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,2'-[(4-nitrosophenyl)imino]bisethanol
222-731-6 3590-52-1
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS06 GHS07
Notified C&L View details
1-(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
206-893-5 394-32-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, tall-oil, tetraesters with pentaerythritol
269-815-9 68334-18-9
Not Classified
Notified C&L View details
2-bromo-2-methylpropionyl bromide
244-017-3 20769-85-1
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Muta. 1B
Aquatic Acute 3
GHS05 GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
1,2-Benzenedicarboxylic acid, benzyl C7-9-branched and linear alkyl esters
271-082-5 68515-40-2
Not Classified
Notified C&L View details
Allyl 2-ethylbutyrate
231-332-6 7493-69-8
Not Classified
Notified C&L View details
2-amino-5-bromo-6-methylpyrimidin-4(1H)-one
228-623-5 6307-35-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Bis[(1,2,3,4,5,6-η)-isopropylbenzene]chromium
234-410-8 12001-89-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Benzoic acid, 2-hydroxy-, reaction products with formaldehyde, coupled with diazotized 5-amino-8-[[4-[(4-nitro-2-sulfophenyl)amino]phenyl]azo]-2-naphthalenesulfonic acid disodium salt
276-521-4 72245-24-0
Skin Sens. 1
GHS07
REACH registration C&L View details
4-vinyl-m-xylene
218-781-3 2234-20-0
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Residues (coal tar), anthracene oil distn.
Anthracene Oil Fraction
[The residue from the fraction distillation of crude anthracene boiling in the approximate range of 340°C to 400°C (644°F to 752°F). It consists predominantly of tri- and polynuclear aromatic and heterocyclic hydrocarbons.]
The residue from the fraction distillation of crude anthracene boiling in the approximate range of 340°C to 400°C (644°F to 752°F). It consists predominantly of tri- and polynuclear aromatic and heterocyclic hydrocarbons.
648-105-00-6
295-505-8 92061-92-2
Muta. 1B
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
Methyl 5-oxo-L-prolinate
225-567-3 4931-66-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Dibutyl methylenedithiodi(acetate)
238-289-2 14338-82-0
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details
N-(2-benzoyl-4-chlorophenyl)-2-chloroacetamide
223-678-1 4016-85-7
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
Reaction Mass of 4-tert-butyl-2-hydroxycyclohexyl methacrylate and 5-tert-butyl-2-hydroxycyclohexyl methacrylate
418-420-1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
STOT SE 3
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, butylated methylated
614-213-7 68036-97-5
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
Benzenesulfonic acid, 4-chloro-2-[2-[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(3-sulfophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl]-5-methyl-, ammonium calcium salt (2:2:1)
442-970-1 320748-53-6
Not Classified
Notified C&L View details
(trans,trans)-5-{(4-Propyl[1,1-bicyclohexyl]-4-yl)-difluormethoxy}-1,2,3-trifluorbenzene
606-647-0 208338-50-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
4-tert-butylcyclohex-1-ene
606-973-3 2228-98-0
Skin Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
7-hydroxycitronellal
203-518-7 107-75-5
Skin Sens. 1B
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
2,5-bis-isocyanatomethyl-bicyclo[2.2.1]heptane
MR-8A; MR-N2; NBDI
615-029-00-X
411-280-2 74091-64-8
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Acute Tox. 2
Resp. Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS06 GHS08
Harmonised C&L View details
Bis(1-hydroxy-1H-pyridine-2-thionato-O,S)copper
238-984-0 14915-37-8
Not Classified
Notified C&L View details
cobaltate(3-), bis(6-(amino-kN)-5-(2-(2-9hydroxy-kO)-3,5-dinitrophenyl)diazenyl-kN1)-1-naphthalenesulfonate(3-))-,sodium hydrogen (1:1:2)
615-952-8 73297-10-6
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
2-amino-3-chlorobenzoic acid
228-996-4 6388-47-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N,N,N',N',1-pentamethyltrimethylenediamine
202-610-4 97-84-7
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 3
GHS02 GHS05 GHS06
Notified C&L View details
2-[4-chloro-3-(chlorosulphonyl)benzoyl]benzoic acid
271-616-7 68592-12-1
Skin Corr. 1B
GHS05
REACH registration C&L View details
3,3'-(3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis[2,5-bis(p-nitrophenyl)-2H-tetrazolium] dichloride
214-665-1 1184-43-6
Carc. 1B
GHS08
Notified C&L View details
(3H)phosphoric acid
238-285-0 14335-33-2
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
Methyl L-histidinate dihydrochloride
230-973-9 7389-87-9
GHS07
Notified C&L View details
Propanedioic acid, 2-(3-chloropropyl)-2-ethyl-, 1,3-diethyl ester
608-788-3 32821-60-6
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
STOT RE 2
Aquatic Acute 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
Methyl N-methylanthranilate
201-642-6 85-91-6
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Amines, C16-22-alkyl
This substance is identified by SDA Substance Name: C16-C22 alkyl amine and SDA Reporting Number: 21-029-00.
268-215-4 68037-92-3
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
GHS05 GHS07 GHS08
GHS09
Notified C&L View details
Tungsten boride
234-498-8 12007-09-9
Not Classified
Notified C&L View details
4-(2-hydroxyethyl)morpholin-3-one
609-886-9 41036-01-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,2-difluorosuccinic acid
211-558-1 665-31-6
GHS05
Notified C&L View details
Furfuryl acrylate
234-078-4 10525-17-4
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.