Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 05 October 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
3-chloro-2,4-difluoronitrobenzene
3-CHLORO-2,4-DIFLUORONITROBENZENE
609-057-00-1
411-980-8 3847-58-3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Disodium N-(carboxylatomethyl)-N-[(2-hydroxyphenyl)methyl]glycinate
251-904-9 34270-33-2
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
Tuberose, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Polyanthes tuberosa, Amaryllidaceae.
305-108-4 94334-35-7
Skin Sens. 1
Acute Tox. 4
Muta. 2
Carc. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Cyclohexa-1,4-diene
211-043-1 628-41-1
Flam. Liq. 2
GHS02
Notified C&L View details
Amides, tallow, hydrogenated, N-[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl], acetates (salts)
270-357-7 68425-52-5
Eye Dam. 1
Repr. 1B
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
(1β,3β,5β)-3-[(6-deoxy-3-O-methyl-α-L-talopyranosyl)oxy]-1,14-dihydroxycard-20(22)-enolide
211-555-5 663-95-6
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
Anthraquinone acid dye
Not Classified
Notified C&L View details
Benzenesulfonic acid, 4-C10-14-alkyl derivs., ammonium salts
286-680-1 85338-08-5
Not Classified
Notified C&L View details
Sulphuric acid, compound with graphite
235-819-4 12777-87-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
Tris(methylphenyl) phosphite
247-119-6 25586-42-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
GHS07
REACH registration C&L View details
Fosfomycin
245-463-1 23155-02-4
Not Classified
Notified C&L View details
2-chlorophenol
604-008-00-0
202-433-2 95-57-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Senna, Cassia angustifolia, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Cassia angustifolia, Leguminosae.
286-092-5 85187-05-9
Not Classified
Notified C&L View details
DL-borneol
208-080-0 507-70-0
Flam. Sol. 2
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
STOT SE 2
GHS02 GHS05 GHS07
GHS08
REACH registration C&L View details
Urea, polymer with N-cyanoguanidine and formaldehyde
608-156-7 27968-41-8
Not Classified
Notified C&L View details
A mixture of: alpha necrodyl acetate 1-acetoxymethyl-2,2,3,4-tetramethyl-4-cyclopentene; alpha necrodol 1-hydroxymethyl-2,2,3,4-tetramethyl-4-cyclopentene; cineole 1,8 eucalyptol 1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane
ABSOLUE LAVANDE LUISIERI; ABSOLUE LAVANDE SEVILLE; LAVANDER ABSOLUTE SEVILLA; LAVENDULA SEVILLA ABSOLUTO
448-190-8
Flam. Liq. 3
Skin Sens. 1
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
copper sulphate
copper sulphate pentahydrate
029-004-00-0; 029-023-00-4
231-847-6 7758-98-7
Multiple harmonised classifications
View details
Tar, wood, ext.
An ether-free product obtained following repeated ether extraction of wood tar.
300-269-7 93924-73-3
Not Classified
Notified C&L View details
Triisodecyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
253-138-0 36631-30-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
(4R)-4-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid;N,N-diethylethanamine
926-346-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
1-Ethoxy-2,3-difluor-4-[4-(trans-4-propylcyclohexyl)-1-cyclohexen-1-yl]-benzene
603-006-7 124728-62-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
Lithium triazide
243-177-1 19597-69-4
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
GHS06
Notified C&L View details
[N-[3-(dimethylamino)propyl]-29H,31H-phthalocyaninesulphonamidato(2-)-N29,N30,N31,N32]copper
269-767-9 68324-29-8
Not Classified
Notified C&L View details
Methyl (E)-hex-2-enoate
237-663-2 13894-63-8
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
Acetone thiosemicarbazone
217-137-9 1752-30-3
Acute Tox. 2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 1
GHS06
Notified C&L View details
5-(o-chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridinium chloride
258-837-4 53885-35-1
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS09
Notified C&L View details
1,5-dimethyl-1-vinylhex-4-enyl hexanoate
231-922-3 7779-23-9
Not Classified
Notified C&L View details
2,6-dihydroxybenzamide
221-568-8 3147-50-0
GHS07
Notified C&L View details
1-ethyl-4-iodobenzene
607-691-3 25309-64-2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Cyclohexene, 1-(1-methylethoxy)-
611-589-4 57899-54-4
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
Ethanol, 2,2'-iminobis-, polymer with methyloxirane and oxirane
608-978-6 34354-45-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Cinchona pubescens, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Cinchona pubescens, Rubiaceae.
306-882-6 97435-02-4
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
(3S,4S)-3-hexyl-4-[(R)-2-hydroxytridecyl]-2-oxetanone
THL-HBL
606-077-00-2
418-650-2 104872-06-2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Harmonised C&L View details
Inositol
230-024-9 6917-35-7
Not Classified
Notified C&L View details
Dipotassium azelate
257-931-2 52457-54-2
Not Classified
Notified C&L View details
Pregnenolone acetate
217-212-6 1778-02-5
Carc. 2
Repr. 2
Lact.
GHS08
REACH registration C&L View details
chloroethane
602-009-00-0
200-830-5 75-00-3
Press. Gas
Flam. Gas 1
Carc. 2
Aquatic Chronic 3
GHS02 GHS04 GHS08
Harmonised C&L View details
4-isocyanatosulphonyltoluene
tosyl isocyanate
615-012-00-7
223-810-8 4083-64-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Resp. Sens. 1
GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
Benzene-1,2,3-tricarboxylic acid
209-317-0 569-51-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
C.I. Reactive Blue 72
612-911-6 61968-93-2
Resp. Sens. 1
GHS08
Notified C&L View details
3,5,7-trihydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone
207-541-3 480-15-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Calcium (R*,R*)-5,5'-bis(β-D-glucopyranosyloxy)-9,9',10,10'-tetrahydro-4,4'-dihydroxy-10,10'-dioxo[9,9'-bianthracene]-2,2'-dicarboxylate
263-461-9 62211-03-4
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
GHS08
Notified C&L View details
1-Propanaminium, N,N,N-trimethyl-3-(octadecyloxy)-, chloride (1:1)
700-414-8 23328-71-4
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS09
Notified C&L View details
vinyl chloride
chloroethylene
602-023-00-7
200-831-0 75-01-4
Press. Gas
Flam. Gas 1
Carc. 1A
GHS02 GHS08
Harmonised C&L View details
4-(dimethylamino)-3,5-xylenol
228-089-3 6120-10-1
Not Classified
Notified C&L View details
Orciprenaline
209-569-1 586-06-1
Not Classified
Notified C&L View details
Cyclopentanecarboxylic acid, 1-hydroxy-, ethyl ester
457-730-1 41248-23-1
Aquatic Chronic 3
REACH registration C&L View details
(8α)-12'-hydroxy-2',5'α-diisopropylergotaman-3',6',18-trione
209-273-2 564-37-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Repr. 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Reaction product of benzene-1,2:4,5-tetracarboxylic dianhydride, Octadecylamine, (Z)-Octadec-9-enylamine, hexamethylenediamine and 4-methyl-m-phenylenediamine
921-582-0
Not Classified
Notified C&L View details
8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dicarboxylic acid
223-301-0 3813-52-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.