Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 11 August 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Diphenylacetic acid
204-185-0 117-34-0
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
[2-[[4-[(2,6-dibromo-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]ethyl]trimethylammonium hydrogen sulphate
281-594-0 83969-16-8
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
D-gluconic acid
208-401-4 526-95-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
Dihydrogen bis[L-aspartato(2-)-N,O1]zincate(2-)
253-012-5 36393-20-1
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
1,1-diethoxyoct-2-yne
240-438-1 16387-55-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N-(4-chloro-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl)benzamide
201-350-9 81-45-8
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
2,3,5-triphenyltetrazolium chloride
206-071-6 298-96-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
methyl 2-(3-nitrobenzylidene)acetoacetate
BM
607-224-00-3
405-270-7 39562-17-9
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
(+)-Tubocurarine chloride pentahydrate
615-023-7 6989-98-6
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
2-Naphthalenesulfonic acid, 5(or 8)-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-8(or 5)-[[4-(phenylazo)-6(or 7)-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-, trisodium salt
616-812-9 8003-57-4
Not Classified
Notified C&L View details
Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yltriethoxysilane
242-278-8 18401-43-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-9-branched and linear alkyl esters
271-083-0 68515-41-3
Not Classified
Notified C&L View details
Pin-2-ene-1-carbaldehyde
209-274-8 564-94-3
Skin Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Thymidine 5'-(trisodium hydrogen triphosphate)
248-679-4 27821-54-1
Not Classified
Notified C&L View details
Hydrogen 3-(2,6-dimethylanilino)-6-(2,6-dimethylsulphonatoanilino)-9-(2-sulphonatophenyl)xanthylium, monosodium salt
235-407-4 12220-28-9
Not Classified
Notified C&L View details
Benorilate
225-674-5 5003-48-5
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
2,6-bis(4-ethylphenyl)perhydro-1,3,5,7-tetraoxanaphth-4-ylethane-1,2-diol
NC-4
406-176-9 79072-96-1
Not Classified
REACH registration C&L View details
Dierbium tricarbonate
228-003-4 6067-35-2
Not Classified
Notified C&L View details
2-hydrazinopyridine
225-566-8 4930-98-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(2,5-dimethyl-3-furyl)ethan-1-one
234-216-3 10599-70-9
Not Classified
Notified C&L View details
4'-ethoxy-2-benzimidazoleanilide
LICHTSCHUTZMITTEL 2577
616-073-00-2
407-600-5 120187-29-3
Muta. 2
Aquatic Chronic 4
GHS08
Harmonised C&L View details
Hexaethylene Glycol Monooctyl Ether
610-181-3 4440-54-4
Not Classified
Notified C&L View details
1-(2,4-dichlorophenyl)ethan-1-one
218-780-8 2234-16-4
Skin Sens. 1B
GHS07
REACH registration C&L View details
4,4'-methylenebis[N,N-diethylaniline]
205-224-4 135-91-1
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
4'-BROMO-O-ACETOTOLUIDIDE
607-322-6 24106-05-6
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Tris[4-(diethylamino)phenyl]methylium acetate
263-974-8 63157-72-2
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1A
Eye Dam. 1
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS06 GHS08
GHS09
REACH registration C&L View details
dichloro[1,1'bis(diphenylphosphino)ferronece]palladium (II) acetone adduct
617-677-9 851232-71-8
GHS07
Notified C&L View details
2H-Benzimidazole-2-thione, 1,3-dihydro-, sodium salt (1:1)
604-756-8 15091-69-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Repr. 2
STOT RE 2
STOT RE 2
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Medrogestone
213-555-0 977-79-7
Repr. 2
GHS08
Notified C&L View details
AID RED 407
604-506-8 146103-68-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
2-(2-naphthyloxy)ethanol
202-228-8 93-20-9
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
3-(dimethylamino)-3'-methoxypropiophenone
252-347-4 35076-32-5
Not Classified
Notified C&L View details
N2-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamine
276-254-3 71989-20-3
Not Classified
Notified C&L View details
Uridine 5'-(trihydrogen diphosphate), disodium salt
248-678-9 27821-45-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Bone meal, mixed with meat meal, poultry
Protein phosphate residue from rendering of poultry by-products.
272-921-8 68920-45-6
Not Classified
Notified C&L View details
Methyl formylphenylacetate
227-577-3 5894-79-1
Acute Tox. 4
GHS07
REACH registration C&L View details
Titanium vanadium antimony gray rutile
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77898.
269-062-6 68187-00-8
Not Classified
Notified C&L View details
m-methylcinnamic acid
221-199-2 3029-79-6
GHS07
Notified C&L View details
11β,21-dihydroxypregna-1,4,16-triene-3,20-dione 21-acetate
221-250-9 3044-42-6
Repr. 2
Aquatic Chronic 3
GHS08
REACH registration C&L View details
2-(3,3-dimethyltriazen-1-yl)benzoic acid
243-523-1 20119-28-2
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
Decynyl methyl carbonate
215-337-0 1322-34-5
Not Classified
Notified C&L View details
Polyphosphoric acids, compds. with triethanolamine
269-643-4 68308-31-6
Not Classified
Notified C&L View details
Aromatic hydrocarbons, C7-8, ethylene-manuf.-by-product
292-699-6 90989-43-8
Flam. Liq. 2
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
STOT SE 3
Muta. 1B
Carc. 1A
GHS02 GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
2-Thiopheneacetic acid, 5-benzoyl-.alpha.-methyl-, sodium salt (1:1)
923-143-9 59173-03-4
Acute Tox. 3
Repr. 2
GHS06 GHS08
REACH registration C&L View details
isobutyl methacrylate
607-113-00-X
202-613-0 97-86-9
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Harmonised C&L View details
2-chloro-5-(1-chloro-1,3-dihydro-3-oxo-1-isobenzofuranyl)benzenesulphonyl chloride
271-615-1 68592-11-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
Disodium 4,4'-[3-(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazine-5,6-diyl]bis(benzenesulphonate)
248-797-6 28048-33-1
GHS07
Notified C&L View details
5,5-dibromobarbituric acid
208-131-7 511-67-1
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Octadecenylsuccinic acid
248-947-0 28299-29-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Amides, rape-oil, N,N-bis(hydroxyethyl)
292-531-1 90640-15-6
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.