Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 18 August 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Canrenone
213-554-5 976-71-6
Carc. 2
Repr. 2
STOT RE 2
Aquatic Chronic 2
GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
Methoxyphenamine hydrochloride
226-993-2 5588-10-3
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
ethyl 2-(ethoxymethylidene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
611-474-9 571-55-1
GHS07
Notified C&L View details
(S)-(+)-1,1'-Binaphthalene-2,2'-diyl hydrogenphosphate
609-088-0 35193-64-7
GHS07
Notified C&L View details
3,5-dichloro-2-fluoro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)aniline
HPDCFA
612-261-00-3
441-190-9 121451-05-6
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Carbamic acid, N-[2-(hydroxyamino)-2-imino-1,1-dimethylethyl]-, phenylmethyl ester
610-731-2 518047-98-8
Acute Tox. 3
GHS06
REACH registration C&L View details
2-(5-Amino-2-methylanilino)-4-(3-pyridyl)pyrimidine
604-859-8 152460-10-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
(5α)-4,5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxymorphinan-6-one
260-887-7 57664-96-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
Isobutyl isobutyrate
202-612-5 97-85-8
Flam. Liq. 3
STOT SE 3
Aquatic Chronic 3
GHS02 GHS07
REACH registration C&L View details
1-N-Boc-2-piperidone
617-775-1 85908-96-9
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
1-(trimethylsilyl)-1H-1,2,3-triazole
236-253-0 13257-88-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Allyl nonan-1-oate
231-334-7 7493-72-3
Skin Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Trisodium 5-[[4-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]benzoyl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate
276-403-2 72152-49-9
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
(2,4-dichlorophenyl)acetonitrile
228-621-4 6306-60-1
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 3
STOT SE 3
GHS06 GHS07
Notified C&L View details
6-glycidyloxynapht-1-yl oxymethyloxirane
603-113-00-9
429-960-2 27610-48-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Muta. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
2,4-dichloro-3-ethyl-6-aminophenol
700-377-8 99817-37-5
Not Classified
Notified C&L View details
Sulfonic acids, C10-18-alkane, sodium salts
268-213-3 68037-49-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Epinephrine hydrogen tartrate
200-097-1 51-42-3
Acute Tox. 2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS06
Notified C&L View details
2-bromo-5-nitroaniline
233-874-9 10403-47-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Disodium 4-octyl 2-sulphonatosuccinate
230-971-8 7389-41-5
Not Classified
Notified C&L View details
3-methyl-2-butenyl acetate
214-730-4 1191-16-8
Flam. Liq. 3
GHS02
REACH registration C&L View details
α,2-dichlorotoluene
210-258-8 611-19-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
1,3-Benzenedicarbonyl dichloride, 2,4,6-triiodo-5-[[[2-(1-methylethyl)-1,3-dioxan-5-yl]carbonyl]amino]-
603-266-1 128286-13-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
9-oxofluorene-4-carboxylic acid
228-311-9 6223-83-2
GHS07
Notified C&L View details
Cobalt magnesium red-blue borate
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77352.
271-811-7 68608-93-5
Not Classified
Notified C&L View details
Fatty acids, montan-wax, stearyl esters
269-642-9 68308-30-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
reaction mass of: 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-tridecafluorooctyl)-12-(1''H,1''H,2''H,2''H-tridecafluorooctyl)dodecanedioate
1-(1'H,1'H,2'H,2'H-tridecafluorooctyl)-12-(1''H,1''H,2''H,2''H-heptdecafluorodecyl)dodecanedioate
1-(1'H,1'H,2'H,2'H-tridecafluorooctyl)-12-(1''H,1''H,2''H,2''H-heneicosafluorododecyl)dodecanedioate
1-(1'H,1'H,2'H,2'H-tridecafluorooctyl)-12-(1''H,1''H,2''H,2''H-pentacosafluorotetradecyl)dodecanedioate
1-(1'H,1'H,2'H,2'H-heptadecafluorodecyl)-12-(1''H,1''H,2''H,2''H-heptadecafluorodecyl)dodecanedioate
1-(1'H,1'H,2'H,2'H-heptadecafluorodecyl)-12-(1''H,1''H,2''H,2''H-heneicosafluorododecyl)dodecanedioate
HFR-990
607-527-00-0
423-180-6
STOT RE 2
GHS08
Harmonised C&L View details
Aluminium magnesium silicate(2:1:2)
235-682-0 12511-31-8
Not Classified
Notified C&L View details
Fatty acids, rape-oil, reaction products with diethanolamine
293-104-2 91051-51-3
Not Classified
Notified C&L View details
Manganese alumina pink corundum
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77005.
269-061-0 68186-99-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
DL-methionine
200-432-1 59-51-8
Not Classified
Notified C&L View details
1,1-dimethyl-N,N'-bis(1-methylpropyl)silanediamine
298-130-8 93777-98-1
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS02 GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
(1S-exo)-2-methyl-3-methylene-2-(4-methyl-3-pentenyl)bicyclo[2.2.1]heptane
208-130-1 511-59-1
Not Classified
Notified C&L View details
2,2-dimethylbutane
601-007-00-7
200-906-8 75-83-2
Flam. Liq. 2
Skin Irrit. 2
Asp. Tox. 1
STOT SE 3
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS07 GHS08
GHS09
Harmonised C&L View details
1,3,3-trimethylnorbornan-2-one
232-107-5 7787-20-4
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details
1,2-Ethanediamine, N1-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-, N-[(ethenylphenyl)methyl] derivs., hydrochlorides, hydrolyzed
605-621-6 171869-90-2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
GHS05
Notified C&L View details
4-aminohydratropic acid
261-758-8 59430-62-5
GHS07
Notified C&L View details
2,3-dihydro-4-methyl-2-thioxothiazol-5-acetic acid
251-905-4 34272-64-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Tricyclo[5.2.1.02,6]dec-4-en-8-yl acetate
219-700-4 2500-83-6
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
4-chloro-3-nitrobenzenesulphonamide
202-559-8 97-09-6
Skin Sens. 1
Muta. 2
GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
Dichlorodihexylsilane
242-093-2 18204-93-8
Met. Corr. 1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
β-methoxyphenethyl alcohol
221-030-2 2979-22-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,3,4-trihydroxybenzaldehyde
218-404-2 2144-08-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Dodecyl α-D-glucopyranoside
249-988-7 29980-16-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
15,19-Epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclotricosine-1,7,20,21(4H,23H)-tetrone, 8-ethyl-5,6,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26,26a-hexadecahydro-5,19-dihydroxy-3-[(1E)-2-[(1R,3R,4R)-4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl]-1-methylethenyl]-14,16-dimethoxy-4,10,12,18-tetramethyl-, (3S,4R,5S,8R,9E,12S,14S,15R,16S,18R,19R,26aS)
600-627-5 104987-12-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Ampicillin
200-709-7 69-53-4
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
GHS08
REACH registration C&L View details
11-bromoundecanoic acid
220-602-9 2834-05-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, esters with acrylic acid
500-130-2 55818-57-0
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Lithium hydroxide, monohydrate
603-454-3 1310-66-3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1A
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
1-chloropentan-3-one
251-247-8 32830-97-0
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.