Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 19 January 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
nickel phosphinate
028-032-00-0
252-840-4 36026-88-7
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Carc. 1A
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
(R)-(β-D-glucopyranosyloxy)phenylacetonitrile
202-738-0 99-18-3
Acute Tox. 3
Repr. 1B
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
Castor oil, sulfated, compd. with ethanolamine
281-965-7 84082-13-3
Not Classified
Notified C&L View details
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C9-11-branched and linear alkyl esters
271-085-1 68515-43-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
Sodium 1-carboxylatoethyl stearate
242-090-6 18200-72-1
Not Classified
Notified C&L View details
acetaldehyde; ethanal
605-003-00-6
200-836-8 75-07-0
Flam. Liq. 1
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Muta. 2
Carc. 1B
GHS02 GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
Thiourea, N-[4-chloro-2-(1-hydroxy-1-phenylethyl)phenyl]-N'-ethyl-
924-673-3 21740-97-6
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Ethyl 2-naphthyl ether
202-226-7 93-18-5
Eye Irrit. 2A
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
2,5-diphenyl-p-benzoquinone
212-680-8 844-51-9
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Resp. Sens. 1
STOT SE 3
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
2-Amino-2-deoxy-D-glucose sulfate potassium salt
608-599-6 31284-96-5
Not Classified
Notified C&L View details
Dichlorodiphenylgermane
216-562-7 1613-66-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Iron(2+) disulphamate
237-833-6 14017-39-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,3-Propanediol, 2-[2-(2,4-difluorophenyl)-2-propen-1-yl]-
605-390-1 165115-73-1
Notified C&L View details
Diisononylnaphthalenedisulphonic acid, compound with triethylamine (1:2)
264-319-9 63568-33-2
Notified C&L View details
Dextranase
232-803-9 9025-70-1
Resp. Sens. 1
GHS08
Notified C&L View details
3-(2-pyridyl)propan-1-ol
220-676-2 2859-68-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,5-bis(3-chlorophenylamino)terephthalic acid
248-943-9 28294-55-5
Not Classified
Notified C&L View details
1-(4-chlorophenyl)piperazine dihydrochloride
254-165-0 38869-46-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N2,N2-dimethylpyridine-2,5-diamine
225-564-7 4928-43-2
GHS07
Notified C&L View details
Phospholipids, spinal cord
297-244-5 93384-34-0
Not Classified
Notified C&L View details
Didysprosium trisulphate
238-345-6 14373-91-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Methyl prop-1-enyl disulphide
227-605-4 5905-47-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
Glycoproteins, blood plasma
308-281-4 97926-63-1
Not Classified
Notified C&L View details
phenyl N-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamate
DPX-E6758
613-152-00-3
406-600-2 89392-03-0
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Benzoic acid, C12-15-alkyl esters
270-112-4 68411-27-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
4-isopropylpyridine
211-794-5 696-30-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Paraformaldehyde
608-494-5 30525-89-4
Flam. Sol. 2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
Resp. Sens. 1
GHS02 GHS05 GHS07
GHS08
Notified C&L View details
Lactic acid, compound with N-benzyl-1-methyl-N-phenylpiperidin-4-amine (1:1)
262-887-2 61670-09-5
GHS07
Notified C&L View details
Cerium tetranitrate
236-007-2 13093-17-9
Met. Corr. 1
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS09
REACH registration C&L View details
L-4-hydroxyproline
200-091-9 51-35-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
Copolymer VCM-VDC
619-223-5 96511-18-1
Not Classified
Notified C&L View details
Sodium 7-benzamido-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate
234-104-4 10534-92-6
Not Classified
Notified C&L View details
Direct Black 166
611-472-8 57131-19-8
Not Classified
Notified C&L View details
Fatty acids, coco, oxybis(2,1-ethanediyloxy-2,1-ethanediyl) esters
273-950-9 69278-77-9
Acute Tox. 5
Skin Mild Irrit. 3
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
467-870-5
Not Classified
Notified C&L View details
4-Bromo-3-fluoroanisole
610-274-9 458-50-4
GHS07
Notified C&L View details
Carbonic acid, aluminum magnesium salt, basic
287-796-5 85585-93-9
Not Classified
Notified C&L View details
8-methoxy-8-oxooctanoic acid
609-687-7 3946-32-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Tagetes erecta, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Tagetes erecta, Compositae.
290-353-9 90131-43-4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
GHS07
REACH registration C&L View details
5-bromosalicylamide
228-704-5 6329-74-4
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
2-[(2-nitrophenyl)azo]-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol
257-338-9 51656-57-6
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
7,7'-(carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-[(6-sulpho-2-naphthyl)azo]naphthalene-2-sulphonic] acid, sodium salt, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol
279-255-7 79770-29-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
Schinus molle, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Schinus molle, Anacardiaceae.
305-104-2 94334-31-3
Flam. Liq. 3
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS07 GHS08
GHS09
REACH registration C&L View details
disodium heptahydrate hydrogen phosphate
616-512-8 7782-85-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
3-trimethoxysilylpropyl methacrylate
219-785-8 2530-85-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
Tellurium tetrabromide
233-090-7 10031-27-3
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
1-naphthalenesulfonic acid, 5-[(4-hydroxyphenyl)amino]-8-(phenylamino)-, reaction products with sodium sulfide (Na2(Sx)), leuco derivatives
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 53571.
235-521-4 12262-32-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
2-methoxy-4-vinylphenol
232-101-2 7786-61-0
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
2,2,4-trimethylpentane-1,3-diol
205-619-1 144-19-4
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Methyl 2-fluorobenzoate
206-894-0 394-35-4
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.