Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 01 July 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
[2-(dimethylamino)ethyl]triphenylphosphonium bromide
244-335-2 21331-80-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-bromo-2-nitropropanol
DEBROPOL
609-062-00-9
407-030-7 24403-04-1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS06 GHS08
GHS09
Harmonised C&L View details
6-HYDROXY-1-(2-PHENYLETHYL)-4-(PHENYLMETHYL)-2-PIPERAZINONE
600-720-0 106148-28-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
4-isopropylbenzyl acetate
261-671-5 59230-57-8
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
4-ethylamino-3-nitrobenzoic acid
RO 827
607-388-00-6
412-090-2 2788-74-1
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07
Harmonised C&L View details
Chlorthal-dimethyl
217-464-7 1861-32-1
Not Classified
Notified C&L View details
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C16-18-alkyldimethyl, chlorides
This substance is identified by SDA Substance Name: C16-C18 alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride and SDA Reporting Number: 19-052-00.
271-754-8 68607-20-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
1,4-bis(pentylamino)anthraquinone
220-161-2 2646-15-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Ammonium perfluorohexane-1-sulphonate
269-511-6 68259-08-5
Not Classified
Notified C&L View details
3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide
208-256-7 518-67-2
Not Classified
Notified C&L View details
Uridine, 5-[(1E)-2-bromoethenyl]-2'-deoxy-, 3',5'-bis(4-chlorobenzoate)
618-029-8 87531-10-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
5-phenyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2H-tetrazole
700-215-6 165670-57-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Dimethyltetradecylammonium acetate
246-123-5 24287-35-2
Notified C&L View details
Chromate(5-), bis[4-(hydroxy-κO)-7-[2-(2-hydroxy-1-naphthalenyl)diazenyl]-3-[2-[2-(hydroxy-κO)- 3-nitro-5-sulfophenyl]diazenyl]-2-naphthalenesulfonato(4-)]-, sodium (1:5)
415-070-1
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
Orange WK 2243
400-800-3
Not Classified
Notified C&L View details
azobenzene
611-001-00-6
203-102-5 103-33-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Muta. 2
Carc. 1B
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Trisodium hydrogen diphosphate
238-735-6 14691-80-6
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
2-methyloctan-2-ol
211-044-7 628-44-4
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS02 GHS05 GHS07
Notified C&L View details
1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[2-[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[[4-[[3-amino-4-sulfo-2-[2-[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]phenyl]amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]diazenyl]
619-604-6 921201-26-5
Not Classified
Notified C&L View details
(carboxymethyl)trimethylammonium hydroxide
209-684-7 590-47-6
Notified C&L View details
Lead bis(4-cyclohexylbutyrate)
263-663-7 62637-99-4
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
(3-hydroxy-1-adamantyl)(oxo)acetic acid
615-199-5 709031-28-7
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Nona-2,4-dien-1-al
229-810-4 6750-03-4
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
Benzamide, 5-chloro-N-[2-[4-[[[(cyclohexylamino)carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-2-methoxy-, potassium salt (1:1)
610-790-4 52169-36-5
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 4
GHS07
REACH registration C&L View details
3-ethoxy-4-hydroxy-benzeneacetic acid
616-789-5 80018-50-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3,4-dimethoxyphenylacetonitrile
202-225-1 93-17-4
Acute Tox. 3
GHS06
REACH registration C&L View details
Hexadecanal
211-111-0 629-80-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-Norpinene, 2,6-dimethyl-6-(4-methyl-3-pentenyl)-, trans-(-)
603-860-0 13474-59-4
Asp. Tox. 1
GHS08
Notified C&L View details
N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-isoleucine
276-255-9 71989-23-6
Not Classified
Notified C&L View details
trifluoroiodomethane
trifluoromethyl iodide
602-086-00-0
219-014-5 2314-97-8
Muta. 2
GHS08
Harmonised C&L View details
Silicic acid (H4SiO4), tetraethyl ester, hydrolyzed
270-184-7 68412-37-3
Not Classified
Notified C&L View details
cellulase
647-002-00-3
232-734-4 9012-54-8
Resp. Sens. 1
GHS08
Harmonised C&L View details
Naphthalenesulfonic acid, bis(tripopylene)-, compd. with 2,2',2"-nitrilotris[ethanol] (1:1)
617-628-1 84798-64-1
Notified C&L View details
3-hydroxy-2-hydroxymethyl-6-methylpyridine
255-657-8 42097-42-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Magnesium adipate
231-294-0 7486-39-7
Not Classified
Notified C&L View details
Eucalyptus smithii, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Eucalyptus smithii, Myrtaceae.
294-962-0 91771-68-5
Flam. Liq. 3
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS07 GHS08
GHS09
Notified C&L View details
1,4-dimercaptobutane-2,3-diol
231-563-2 7634-42-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Sodium gluconate
208-407-7 527-07-1
Not Classified
Notified C&L View details
1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid
606-917-8 22059-21-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Oils, fish, sulfonated, potassium salts
293-736-9 91082-25-6
Not Classified
Notified C&L View details
Trinonyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
252-552-9 35415-27-1
Not Classified
Notified C&L View details
(1R)-2,2-dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane
227-336-2 5794-03-6
Flam. Sol. 1
GHS02
Notified C&L View details
Disodium sebacate
241-300-3 17265-14-4
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
1,2-dibromo-1,1-dichloroethane
200-904-7 75-81-0
GHS06
Notified C&L View details
1-Propene, 1,3,3,3-tetrafluoro-
471-480-0 1645-83-6
Press. Gas (Liq.)
GHS04
REACH registration C&L View details
reaction mass of: 4-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)-1-methyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane
1-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)-5-methyl-6-oxabicyclo[3.2.1]octane
spiro[cyclohex-3-en-1-yl-[(4,5,6,6a-tetrahydro-3,6',6',6'a-tetramethyl)-1,3'(3'aH)-[2H]cyclopenta[b]furan]
spiro[cyclohex-3-en-1-yl-[4,5,6,6a-tetrahydro-4,6',6',6'a-tetramethyl)-1,3'(3'aH)-[2H]cyclopenta[b]]furan]
CASSIFFIX
601-074-00-2
422-040-1 426218-78-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Sodium anilinomethanesulphonate
247-417-6 26021-90-9
Not Classified
Notified C&L View details
[2H]hydrogen iodide
237-958-6 14104-45-1
Skin Corr. 1A
GHS04 GHS05
Notified C&L View details
4,6-dichloro-5-nitro-pyridine
224-340-6 4316-93-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(4-methoxybenzoyl)pyrrolidin-2-one
615-758-3 72432-10-1
Repr. 2
GHS08
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.