Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 19 August 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
7-(diethylamino)-4-methyl-2-benzopyrone
202-068-9 91-44-1
Aquatic Chronic 3
REACH registration C&L View details
3-hydroxy-4-[(2-hydroxynaphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonic acid
240-379-1 16279-54-2
Not Classified
Notified C&L View details
WE 941 NV/II "Aminothiophen
609-770-8 40017-58-1
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
4-Benzoxazolecarboxylic acid, 5-(methylamino)-2-[[3,9,11-trimethyl-8-[1-methyl-2-oxo-2-(1H-pyrrol-2-yl)ethyl]-1,7-dioxaspiro[5.5]undec-2-yl]methyl]-, [6S-[6α(2S*,3S*),8β(R*),9β,11α]]-
258-084-1 52665-69-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-chlorobenzhydryl alcohol
204-333-4 119-56-2
GHS07
Notified C&L View details
Hexanol, acetate, branched and linear
618-129-1 88230-35-7
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
Disodium [N-(2-chlorophenyl)-2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxobutyramidato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(2-)
276-649-0 72403-66-8
Skin Sens. 1B
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Oxitropium bromide
250-113-6 30286-75-0
Not Classified
Notified C&L View details
p-Toluenesulfonic acid monohydrate
612-715-0 6192-52-5
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Soaps, stocks, rice bran-oil, acidulated
296-964-7 93165-76-5
Not Classified
Notified C&L View details
1,3-Diaminotoluene, propoxylated
500-774-4 63641-63-4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Hydrocortisone 21-(sodium succinate)
204-725-5 125-04-2
Not Classified
Notified C&L View details
4-aminobenzylsuccinic acid
262-800-8 61445-53-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Magnesium dichromate
237-959-1 14104-85-9
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Carc. 1A
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Polydimethylsiloxane, (((3-((2-aminoethyl)amino)propyl)silylidyne)tris(oxy))tris-, methoxy-terminated
614-170-4 67923-07-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
1H,3H-Pyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborole, tetrahydro-1-methyl-3,3-diphenyl-, (3aR)-
443-530-1 112022-83-0
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Cyclononanone
222-108-9 3350-30-9
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
4-chloro-N,N-dimethylbutyramide
245-244-0 22813-58-7
GHS07
Notified C&L View details
[nitrilotris(methylene)]trisphosphonic acid, ammonium salt
251-908-0 34274-28-7
Aquatic Chronic 3
REACH registration C&L View details
Diisobutyl maleate
238-102-4 14234-82-3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
3-ethylbenzothiazolium iodide
221-495-1 3119-94-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Benzo[c]cinnoline
205-936-5 230-17-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
p,p'-oxybisphenol
217-809-1 1965-09-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Octadecyne
211-114-7 629-89-0
Asp. Tox. 1
GHS08
Notified C&L View details
Guaifenesin
202-222-5 93-14-1
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
3,4-xylidine
202-437-4 95-64-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
STOT RE 2
Aquatic Chronic 2
GHS06 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
1,5-dihydroxy-4,8-bis(methylamino)anthraquinone
223-373-3 3860-63-7
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Isononyl propionate
265-573-3 65155-45-5
Not Classified
Notified C&L View details
Palygorskite, calcined
302-243-0 94095-36-0
Not Classified
Notified C&L View details
Oils, pine
616-792-1 8002-09-3
Flam. Liq. 3
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Muta. 2
Carc. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS02 GHS05 GHS07
GHS08 GHS09
Notified C&L View details
1,3-dichloro-2,2-bis(chloromethyl)propane
221-763-8 3228-99-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
2-(4-Brom-2,6-difluorphenyl)-4H-1,3-dithiin-1-iumtrifluormethansulfonat
928-514-9
Skin Corr. 1B
GHS05
REACH registration C&L View details
troclosene sodium
troclosene sodium, dihydrate
613-030-00-X; 613-030-01-7
220-767-7 2893-78-9
Multiple harmonised classifications
View details
Sage, Salvia sclarea, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Salvia sclarea, Labiatae.
283-911-8 84775-83-7
Skin Sens. 1B
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
4-Methoxy-2-methylphenylacetonitrile
607-891-0 262298-02-2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
STOT SE 3
GHS06 GHS07
Notified C&L View details
1,4-dihydroxybenzene
hydroquinone
quinol
604-005-00-4
204-617-8 123-31-9
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Skin Sens. 1
Muta. 2
Carc. 2
Aquatic Acute 1
GHS05 GHS07 GHS08
GHS09
Harmonised C&L View details
1H-imidazole-1-ethanol
216-565-3 1615-14-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Tetraethylammonium fluoride
211-559-7 665-46-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
pentyl acetate
607-130-00-2
211-047-3 628-63-7
Flam. Liq. 3
GHS02
Harmonised C&L View details
Niobium pentaiodide
237-422-1 13779-92-5
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Aluminium hydroxide oxide
246-368-8 24623-77-6
Not Classified
Notified C&L View details
Cefuroxime
259-560-1 55268-75-2
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
GHS08
REACH registration C&L View details
(hydroxyethyl)dimethylammonium toluene-p-sulphonate
263-970-6 63150-14-1
Notified C&L View details
1,2-Benzenedicarboxylic acid, diheptyl ester, branched and linear
271-086-7 68515-44-6
Notified C&L View details
4-cyclohexyl-4-methylpentan-2-one
225-562-6 4927-39-3
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
[No public or meaningful name is available]
447-210-2
Not Classified
Notified C&L View details
2-Chloro-4-cyanopyridine
608-852-0 33252-30-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
7-[4-[4-Chloro-6-(p-vinylsulfonylanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-2-ureidophenylazo]-1,3,6-naphthalenetrisulfonic acid trisodium salt
619-096-6 95042-29-8
Eye Dam. 1
Resp. Sens. 1
GHS05 GHS08
Notified C&L View details
Ytterbium
231-173-2 7440-64-4
Flam. Sol. 1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
2,5-xylylacetic acid
237-097-6 13612-34-5
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.