Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 21 January 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
[trans(trans)]-4,4'-bis(4-pentylcyclohexyl)biphenyl
279-322-0 79832-84-1
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[4-[[2,6-dimethoxy-4-methyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-8-quinolinyl]amino]pentyl]-
600-760-9 106635-87-4
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
1-(2-PHENYLETHYL)-4-(PHENYLMETHYL)-2,6-PIPERAZINEDIONE
600-719-5 106148-27-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Muta. 2
GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
pentyl formate
607-018-00-3
252-343-2 35073-27-9
Flam. Liq. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Harmonised C&L View details
Ammonium 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoroheptane-1-sulphonate
269-510-0 68259-07-4
Not Classified
Notified C&L View details
Stearic acid
200-313-4 57-11-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
Methyl 6-bromo-2-naphthoate
608-896-0 33626-98-1
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
Bis[1-[4-(pyrrolidin-1-yl)but-2-ynyl]pyrrolidin-2-one] trifumarate
241-388-3 17360-35-9
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
Acute Tox. 1
GHS06
Notified C&L View details
β-methyl-β-phenylphenethylamine hydrochloride
255-039-8 40691-66-5
GHS07
Notified C&L View details
2-amino-N,N-dimethyltoluene-4-sulphonamide
228-707-1 6331-68-6
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
10,11-dihydro-α-methyl-10-oxodibenzo[b,f]thiepin-2-acetic acid
277-973-5 74711-43-6
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
3,5-dichlorobenzoic acid
200-092-4 51-36-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
3,3'-bis(dioctyloxyphosphinothioylthio)-N,N'-oxybis(methylene)dipropionamide
Z-4
616-134-00-3
401-820-5 793710-14-2
Aquatic Chronic 3
Harmonised C&L View details
N,N'-ethylenedi(stearamide)
203-755-6 110-30-5
Not Classified
Notified C&L View details
5-methyl-5-phenylbarbituric acid
200-994-8 76-94-8
GHS07
Notified C&L View details
4-tert-butylcyclohexyl acetate
250-954-9 32210-23-4
Skin Sens. 1B
GHS07
REACH registration C&L View details
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, microcryst., hydrotreated
A complex combination of hydrocarbons obtained from residual oils by solvent crystallisation and treated with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of saturated straight and branched chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C25.
295-458-3 92045-76-6
Not Classified
Notified C&L View details
2-chloro-5-(fluorosulpho)benzoic acid
244-338-9 21346-66-7
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
10-methoxy-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-4-one
611-873-8 59743-84-9
Not Classified
Notified C&L View details
Trihexyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
216-208-1 1528-49-0
Aquatic Chronic 4
REACH registration C&L View details
1-chlorohexane
208-859-5 544-10-5
Flam. Liq. 3
GHS02
REACH registration C&L View details
Isodecyl 3,5,5-trimethylhexanoate
261-674-1 59231-35-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
Urea, polymer with formaldehyde
618-464-3 9011-05-6
Not Classified
Notified C&L View details
Ethyl 2-(triphenylphosphoranylidene)propionate
227-215-4 5717-37-3
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
7-(diethylamino)-4-methyl-2-benzopyrone
202-068-9 91-44-1
Aquatic Chronic 3
REACH registration C&L View details
3-hydroxy-4-[(2-hydroxynaphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonic acid
240-379-1 16279-54-2
Not Classified
Notified C&L View details
WE 941 NV/II "Aminothiophen
609-770-8 40017-58-1
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
4-Benzoxazolecarboxylic acid, 5-(methylamino)-2-[[3,9,11-trimethyl-8-[1-methyl-2-oxo-2-(1H-pyrrol-2-yl)ethyl]-1,7-dioxaspiro[5.5]undec-2-yl]methyl]-, [6S-[6α(2S*,3S*),8β(R*),9β,11α]]-
258-084-1 52665-69-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-chlorobenzhydryl alcohol
204-333-4 119-56-2
GHS07
Notified C&L View details
Hexanol acetate branched and linear
618-129-1 88230-35-7
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
Disodium [N-(2-chlorophenyl)-2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxobutyramidato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(2-)
276-649-0 72403-66-8
Skin Sens. 1B
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Oxitropium bromide
250-113-6 30286-75-0
Not Classified
Notified C&L View details
p-Toluenesulfonic acid monohydrate
612-715-0 6192-52-5
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Soaps, stocks, rice bran-oil, acidulated
296-964-7 93165-76-5
Not Classified
Notified C&L View details
1,3-Diaminotoluene, propoxylated
500-774-4 63641-63-4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Hydrocortisone 21-(sodium succinate)
204-725-5 125-04-2
Not Classified
Notified C&L View details
4-aminobenzylsuccinic acid
262-800-8 61445-53-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Magnesium dichromate
237-959-1 14104-85-9
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Carc. 1A
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Polydimethylsiloxane, (((3-((2-aminoethyl)amino)propyl)silylidyne)tris(oxy))tris-, methoxy-terminated
614-170-4 67923-07-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
1H,3H-Pyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborole, tetrahydro-1-methyl-3,3-diphenyl-, (3aR)-
443-530-1 112022-83-0
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Cyclononanone
222-108-9 3350-30-9
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
4-chloro-N,N-dimethylbutyramide
245-244-0 22813-58-7
GHS07
Notified C&L View details
[nitrilotris(methylene)]trisphosphonic acid, ammonium salt
251-908-0 34274-28-7
Met. Corr. 1
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS05
REACH registration C&L View details
Diisobutyl maleate
238-102-4 14234-82-3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
3-ethylbenzothiazolium iodide
221-495-1 3119-94-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
p,p'-oxybisphenol
217-809-1 1965-09-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Octadecyne
211-114-7 629-89-0
Asp. Tox. 1
GHS08
Notified C&L View details
Guaifenesin
202-222-5 93-14-1
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
3,4-xylidine
202-437-4 95-64-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
STOT RE 2
Aquatic Chronic 2
GHS06 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
1,5-dihydroxy-4,8-bis(methylamino)anthraquinone
223-373-3 3860-63-7
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.