Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 01 July 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
trisodium hexafluoroaluminate
009-016-00-2
237-410-6 13775-53-6
Acute Tox. 4
STOT RE 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Mercury(II) sulfide
215-696-3 1344-48-5
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
Lanthanum titanium trioxide
235-376-7 12201-04-6
Not Classified
Notified C&L View details
2,2-dimethyl-1,3,6,9,12-pentaoxa-2-silacyclotetradecane
274-934-4 70851-49-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
acetic acid (4-ethyl-3-methyl-hexyl) ester
685-472-1 108419-33-6
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
N-(4-bromobutyl)phthalimide
226-401-2 5394-18-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,5,5-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one
259-175-9 54464-59-4
Not Classified
Notified C&L View details
Aluminium triformate
230-898-1 7360-53-4
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-ol
246-815-7 25312-34-9
Not Classified
Notified C&L View details
2-(nitromethylidene)-1,3-thiazinane
611-751-4 58842-20-9
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Deoxyribose-5-phosphate aldolase
629-750-2 9026-97-5
Resp. Sens. 1
GHS08
Notified C&L View details
Barium diphenolate
220-229-1 2678-41-3
Not Classified
Notified C&L View details
3,6-dichloropyridazine
205-478-6 141-30-0
Acute Tox. 4
REACH registration C&L View details
Hydrogenated Styrene Isoprene/Butadiene block copolymer
603-653-5 132778-07-5
Not Classified
Notified C&L View details
N-(1-oxotetradecyl)sarcosine
258-007-1 52558-73-3
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
Tetrahydro-5-methylfuran-2-methanol
228-096-1 6126-49-4
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-methoxy-2-(trifluoromethyl)propane
422-270-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
Sodium 3-hydroxybutyrate
205-774-5 150-83-4
GHS07
Notified C&L View details
2-methylhexan-2-ol
210-881-5 625-23-0
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
2,4-diamino-5-methoxymethylpyrimidine
DAMP
613-157-00-0
410-330-0 54236-98-5
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
STOT RE 2
GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
Trimethoxyoctadecylsilane
221-339-2 3069-42-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
Chrome tungsten titanium buff rutile
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77896.
269-054-2 68186-92-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
Diallyl tetrasulphide
219-485-7 2444-49-7
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
(S)-3-(tert-butylamino)propane-1,2-diol
250-125-1 30315-46-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
Ethyl mandelate
212-263-0 774-40-3
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
C12-C14 Fatty alcohol sulphate, TIPA-salt
600-839-8 107600-36-2
GHS07
Notified C&L View details
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole Phosphate
815-238-8 202842-98-6
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
2,3-dimethoxy-5-sulphamoylbenzoic acid
266-433-4 66644-80-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Grass, hay, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Gramineae.
309-340-7 100209-32-3
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
4,4'-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthoic] acid, compound with 1,1-dimethylbiguanide (1:2)
252-047-3 34461-22-8
Not Classified
Notified C&L View details
Ethylene bis[1,3-dihydro-1,3-dioxoisobenzofuran-5-carboxylate]
217-062-1 1732-96-3
Skin Sens. 1A
Eye Dam. 1
Resp. Sens. 1
GHS05 GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
2-methoxy-1,3,2-dioxaphospholane
223-130-1 3741-36-4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
(Z)-N-octadecyldocos-13-enamide
233-226-5 10094-45-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
Formaldehyde, reaction products with melamine
305-551-3 94645-56-4
Not Classified
Notified C&L View details
4-nitroindan-1-one
246-367-2 24623-25-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-(2-carboxyethyl)-2,5-dimethylbenzoxazolium bromide
251-009-3 32353-63-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Phosphonium, ethyltriphenyl-, chloride (1:1)
618-289-2 896-33-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Amines, C12-14-alkyldimethyl
283-464-9 84649-84-3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Isobutyl palmitate
203-758-2 110-34-9
Not Classified
Notified C&L View details
2,2,6,6-tetrakis(tetradecanoyloxymethyl)-4-oxa-heptane-1,7-diyl ditetradecanoate
442-200-4
Not Classified
Notified C&L View details
Diammonium cobalt bis(sulphate)
237-043-1 13596-46-8
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
Muta. 2
Carc. 1B
Repr. 1B
Aquatic Acute 1
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Tris(triphenylphosphine)rhodium (I) chloride
238-744-5 14694-95-2
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details
(R*,S*)-(±)-α-(1-aminoethyl)-4-hydroxybenzyl alcohol hydrochloride
252-353-7 35085-65-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
224-947-6 4568-71-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-naphthyloxyacetic acid
221-023-4 2976-75-2
GHS07
Notified C&L View details
Naphthenic acids, compds. with 4,5-dihydro-2-nortall-oil alkyl-1H-imidazole-1-ethanol
271-745-9 68606-76-8
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Benzenesulfonic acid, 2(or 4)-C10-14-alkyl derivs., compds. with isopropanolamine
289-091-8 85995-83-1
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
4-iodoanisole
211-798-7 696-62-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Alkenes, C10-18, hydroformylation products, distn. lights
307-147-2 97552-94-8
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
4,5-dihydro-3-phenylisoxazol-5-one
214-064-4 1076-59-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.