Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 14 January 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
N-(3-ethoxy-3-oxopropyl)-N-(2-methylpropyl)-β-alanine, ethyl ester
618-168-4 88488-91-9
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details
Dihexyl adipate
203-757-7 110-33-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy-, mono-C16-18-alkyl ethers, phosphates, sodium salt
607-556-9 251298-11-0
Not Classified
Notified C&L View details
calcium cyanide
020-002-00-5
209-740-0 592-01-8
Acute Tox. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
Harmonised C&L View details
Dipotassium tetraborate
215-575-5 1332-77-0
Repr. 2
GHS08
REACH registration C&L View details
Cyclohexyl propionate
228-303-5 6222-35-1
Not Classified
Notified C&L View details
Rhenium pentachloride
237-042-6 13596-35-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Cloprothiazole
229-286-7 6469-36-9
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Dithulium trisulphate
243-996-4 20731-62-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-methylheptan-2-ol
210-882-0 625-25-2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Lipase, lipoprotein
232-669-1 9004-02-8
Notified C&L View details
Tarragon, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Artemisia dracunculus L., Compositae.
290-356-5 90131-45-6
Acute Tox. 4
Asp. Tox. 1
Skin Sens. 1
Muta. 2
Carc. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Benzenaminium, 3-amino-N,N,N-trimethyl-chloride
610-694-2 51570-74-2
Acute Tox. 3
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 3
Carc. 1B
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
2,3-dichlorophenoxyacetic acid
221-022-9 2976-74-1
Not Classified
REACH registration C&L View details
Trimethoxyoctylsilane
221-338-7 3069-40-7
Skin Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Tetrahydro-2-methyl-4-methylene-6-phenyl-2H-pyran
250-124-6 30310-41-9
Not Classified
Notified C&L View details
5-methoxy-4-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
619-590-1 135302-13-5
Skin Sens. 1
GHS07
REACH registration C&L View details
Tetrahydro-2,5-dimethoxyfuran
211-797-1 696-59-3
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Acute Tox. 3
GHS06 GHS07
REACH registration C&L View details
Magnesium [(2,3-dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamino]methanesulphonate
228-161-4 6150-97-6
Repr. 2
STOT RE 2
Aquatic Chronic 3
GHS08
Notified C&L View details
Potassium butyl 4-oxidobenzoate
254-009-1 38566-94-8
Not Classified
Notified C&L View details
2-isopropyl-5-methylanisole
214-063-9 1076-56-8
Not Classified
Notified C&L View details
N,N-dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borate
B1; N,N-DIMETHYLANILINUM TETRAKIS(PENTAFLUOROPHENYL)BORATE; TÉTRAKIS(PENTAFLUOROPHÉNYL)BORATE DE N,N-DIMÉTHYLANILINIUM
005-010-00-9
422-050-6 118612-00-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Carc. 2
GHS05 GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
[2,3,4,5,6-2H5]aniline
224-015-9 4165-61-1
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Muta. 2
Carc. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
6-hydroxyhexyl acrylate
233-227-0 10095-14-4
Flam. Liq. 4
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
isopropylammonium 2-(3-benzoylphenyl)propionate
607-537-00-5
417-970-1
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS06 GHS08
GHS09
Harmonised C&L View details
5-Bromo-2-chlorophenol
606-003-9 183802-98-4
GHS07
Notified C&L View details
1,2-PROPANEDIOL, 1,3-BUTANEDIOL, TRIPROPYLENE GLYCOL, DIPHENYLMETHANEDIISOCYANATE, POLYMER
642-446-4 150449-03-9
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
Resp. Sens. 1
STOT SE 3
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Cysteine hydrochloride
200-157-7 52-89-1
Not Classified
REACH registration C&L View details
Tris(pentane-2,4-dionato-O,O')ytterbium
238-198-8 14284-98-1
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
3-(allyloxy)propane-1,2-diol
204-620-4 123-34-2
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, esters with glycerol
266-042-9 65997-13-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
4,4'-methylenebis[N-sec-butylaniline]
226-122-6 5285-60-9
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1B
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
Acridin-9-ylamine hydrochloride monohydrate
205-145-5 134-50-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Barium bromide dihydrate
616-577-2 7791-28-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
(2-hydroxyethyl)dimethyl[3-[(1-oxooctadecyl)amino]propyl]ammonium nitrate
220-432-5 2764-13-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Trimethylsilyl (diethoxyphosphinoyl)acetate
266-171-0 66130-90-3
Flam. Liq. 2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
C.I. Reactive Blue 227
411-350-2 106387-50-2
Not Classified
Notified C&L View details
2-Naphthacenecarboxamide, 4,7-bis(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-9-nitro-1,11-dioxo-, (4S,4aS,5aR,12aS)-, sulfate (1:2)
604-916-7 153621-80-8
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
4-[(3-aminobenzoyl)amino]-5-hydroxynaphthalene-1,7-disulphonic acid
274-493-8 70239-77-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
Tail gas (petroleum), straight-run naphtha hydrodesulfurizer
Refinery gas
[A complex combination obtained from the hydrodesulfurization of straight-run naphtha. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]
A complex combination obtained from the hydrodesulfurization of straight-run naphtha. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.
649-166-00-1
273-174-0 68952-80-7
Press. Gas
Flam. Gas 1
Muta. 1B
Carc. 1A
GHS02 GHS04 GHS08
Harmonised C&L View details
2-amino-3,5-dichlorobenzoic acid
220-520-3 2789-92-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
7-(4,6-dimethoxy-pyrimidin-2-ylsulfanyl)-3-methyl-3H-isobenzofuran-1-one
603-904-9 135186-78-6
STOT RE 2
Aquatic Chronic 2
GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Hierochloe alpina, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Hierochloe alpina, Gramineae.
295-758-4 92128-62-6
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
1-methylchrysene
222-112-0 3351-28-8
STOT SE 2
GHS08
Notified C&L View details
Ascophyllum nodosum, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Ascophyllum nodosum, Fucaceae.
283-907-6 84775-78-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
ethyl trans-3-dimethylaminoacrylate
BETA-DAASE; BETA-DIMETHYLAMIMO ACRYLIC ACID ETHYLESTER
607-185-00-2
402-650-4 1117-37-9
Skin Sens. 1
GHS07
Harmonised C&L View details
Amines, C14-18 and C16-18-unsatd. alkyl
This substance is identified by SDA Substance Name: C14-C18 and C16-C18 unsaturated alkyl amine and SDA Reporting Number: 04-029-00.
268-958-4 68155-38-4
Not Classified
Notified C&L View details
5-oxo-DL-prolinohydrazide
302-903-8 94135-34-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-bromo-o-toluidine
259-568-5 55289-36-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(2-butoxyethoxy)ethyl methacrylate
230-813-8 7328-22-5
Not Classified
REACH registration C&L View details

Export search results to:

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.