Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 05 July 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Stannane, dibutyl-, bis(C8-18 and C18-unsatd. fatty acyloxy) derivs.
287-424-1 85508-00-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT RE 2
STOT RE 2
Aquatic Chronic 3
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Lead, [3-mercapto-D-valinato(2-)-N,O,S]-
611-005-8 53513-80-7
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Acute Tox. 4
Resp. Sens. 1
Repr. 1A
STOT RE 2
Aquatic Chronic 3
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
4-(4-trans-Pentylcyclohexyl)-phenol
617-360-5 82575-69-7
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
2-bromo-3-fluorotoluene
261-982-6 59907-13-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-phenyl-1H-tetrazole
241-950-8 18039-42-4
Acute Tox. 4
GHS07
REACH registration C&L View details
(6R-trans)-1-((7-ammonio-2-carboxylato-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo-[4.2.0]oct-2-en-3-yl)methyl)pyridinium iodide
613-162-00-8
423-260-0 100988-63-4
Skin Sens. 1
Muta. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
209-021-1 552-70-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Isopentyl α-(2-diethylaminoethylamino)phenylacetate dihydrochloride
227-571-0 5892-41-1
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
5-(4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-1,3-benzodioxole
262-897-7 61683-99-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
3,4-dichlorobenzyl alcohol
217-299-0 1805-32-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
m-toluenesulphonamide
217-596-5 1899-94-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
Carc. 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Protein hydrolyzates, wheat germ, [3-(dodecyldimethylammonio)-2- hydroxypropyl], chlorides
603-410-3 130381-06-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Rubus fruticosus, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Rubus fruticosus, Rosaceae.
284-110-6 84787-69-9
Flam. Liq. 2
GHS02
Notified C&L View details
1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-hydroxy-, 1-(1,1-dimethylethyl) 2-methyl ester, (2S,4R)-
616-143-2 74844-91-0
Not Classified
Notified C&L View details
6-Chloro-2-oxindole
611-380-8 56341-37-8
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Phosphatidic acids, C12-24 and C12-24-unsatd.
295-465-1 92061-53-5
Not Classified
Notified C&L View details
5-methylthio-1H-1,2,4-triazol-3-ylamine
256-242-4 45534-08-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Methyl 3,3-dimethylbicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
258-005-0 52557-97-8
Not Classified
Notified C&L View details
Homatropine hydrochloride
211-280-0 637-21-8
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
Bis(triphenylphosphinepalladium) acetate
238-628-4 14588-08-0
Not Classified
Notified C&L View details
acid brown 235
602-814-7 12269-90-8
Not Classified
Notified C&L View details
N-[4-(phenylamino)phenyl]methacrylamide
255-432-4 41543-92-4
Not Classified
Notified C&L View details
3,5-diaminobenzoic acid
208-621-0 535-87-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
3-(trifluoromethyl)phenethylic alcohol
207-233-9 455-01-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Oxirane
617-762-0 857892-58-1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Ethyl 1-methylpiperidine-3-carboxylate
225-951-0 5166-67-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, tall-oil, reaction products with polyethylenepolyamines
272-756-1 68910-93-0
Not Classified
Notified C&L View details
2-benzo[f]quinolin-3-yl-1H-indene-1,3(2H)-dione
264-007-2 63216-89-7
Not Classified
Notified C&L View details
Nitriles, coco
263-066-1 61789-53-5
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
3,7-dimethyloctyl ethyl ether
245-237-2 22810-10-2
Not Classified
Notified C&L View details
N-ethylmaleimide
204-892-4 128-53-0
Acute Tox. 2
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
GHS05 GHS06
Notified C&L View details
5-ethyl-5-methylimidazolidine-2,4-dione
226-402-8 5394-36-5
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Methyl methoxyacetate
228-539-9 6290-49-9
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS02 GHS07
REACH registration C&L View details
Norcodeine
207-388-2 467-15-2
GHS07
Notified C&L View details
Tri-μ-carbonylnonacarbonyl-tetrahedro-tetrarhodium
243-171-9 19584-30-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Calcium thiobis[dodecylphenolate]
248-159-7 26998-97-0
Not Classified
Notified C&L View details
Ferric phosphate dihydrate
603-839-6 13463-10-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Tetradecan- l-ol, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-059-7 27306-79-2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 3
GHS09
Notified C&L View details
Peppermint, ext., reaction products with hydrogen sulfide
305-101-6 94334-25-5
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Methyl p-tolylacetate
245-885-6 23786-13-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N-(1-amino-9,10-dihydro-2-methoxy-9,10-dioxoanthryl)-4-methylbenzenesulphonamide
275-411-3 71412-03-8
Not Classified
Notified C&L View details
tert-butylphenol
248-300-2 27178-34-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Sodium 3-morpholin-4-ylpropane-1-sulfonate
MOPS-NA
428-420-3 71119-22-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
1-(2-aminophenyl)ethan-1-one hydrochloride
246-930-2 25384-14-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Benzo-1,3-dioxole-5-acetic acid
220-679-9 2861-28-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Propane-1,2,3-triyl trisheptanoate
210-647-2 620-67-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
2-Amino-5-methoxy-4-phenylmethoxy-phenylmethylbenzoat
606-574-4 205259-41-2
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
1,2-dichloro-1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethane
219-094-1 2356-53-8
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
REACH registration C&L View details
Antimony triethoxide
233-914-5 10433-06-4
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Quince, Cydonia oblonga, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Cydonia oblonga, Rosaceae.
285-564-8 85117-13-1
Not Classified
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.