Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 26 January 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Fatty acids, tall-oil, cobalt salts
263-065-6 61789-52-4
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Tropacocaine hydrochloride
211-281-6 637-23-0
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Pentane-1,2,5-triol
238-747-1 14697-46-2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
N-ethyltridecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)hexanesulphonamide
252-045-2 34455-03-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Benzenamine, 4-fluoro-N-(1-methylethyl)-
448-100-7 70441-63-3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Acute Tox. 3
Muta. 2
STOT RE 1
Aquatic Chronic 2
GHS06 GHS07 GHS08
GHS09
REACH registration C&L View details
(10aS)-methyl 10a-methoxy-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxylate
607-239-5 23495-64-9
Skin Sens. 1B
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05
REACH registration C&L View details
2-aminop-cresol hydrochloride
221-026-0 2977-71-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Reaction product of: 2,4-diamino-6-[2-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)ethyl]-1,3,5-triazine and cyanuric acid
CUREZOL 2MA-OK
428-190-4 68490-66-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
PLASTICIZER
614-418-1 68332-62-7
Not Classified
Notified C&L View details
Formaldehyde, reaction products with N,N-dimethylbenzenamine and N-ethyl-2-methylbenzenamine, oxidized, molybdatetungstatephosphates
291-298-3 90367-48-9
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS09
Notified C&L View details
[4-(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)piperazin-1-yl]-(oxolan-2-yl)methanone dihydrate hydrochloride
629-697-5 70024-40-7
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Veralipride
266-435-5 66644-81-3
GHS07
Notified C&L View details
Sodium 3-(allyloxy)-2-hydroxypropanesulphonate
258-004-5 52556-42-0
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Repr. 2
GHS05 GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
5-tert-butyl-3-isoxazolylamine hydrochloride
BISOX HCL
613-104-00-1
404-840-2 164578-13-6
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
STOT RE 2
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
4-chloro-3-nitrobenzoic acid
202-550-9 96-99-1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Trisodium bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]chromate(3-)
260-892-4 57674-14-3
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Sodium sarcosinate
224-338-5 4316-73-8
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
4'-(decyloxy)[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
274-495-9 70247-25-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Disodium 4-[1-methyl-2-[(1-oxooctadec-9-enyl)amino]ethyl] 2-sulphonatosuccinate
267-199-6 67815-88-7
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
2,2'-[3-methyl-4-(5-nitrothiazol-2-ylazo)phenylimino]bisethanol
277-184-6 72987-42-9
Not Classified
Notified C&L View details
Acid Blue 185
602-507-8 12234-64-9
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
4'-benzyloxy-2-bromopropiophenone
252-351-6 35081-45-9
Skin Sens. 1
GHS07
REACH registration C&L View details
Hexadecane-1,16-diol
230-030-1 6920-24-7
Not Classified
Notified C&L View details
1-bromo-2-methylpropyl propanoate
605-166-3 158894-67-8
Flam. Liq. 3
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Carc. 2
GHS02 GHS05 GHS07
GHS08
Notified C&L View details
2-bromo-6-nitrotoluene
259-566-4 55289-35-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Octane-1,8-dithiol
214-738-8 1191-62-4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
6,10-dimethylundecen-2-one
215-340-7 1322-58-3
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
1,3-BENZENEDIMETHANAMINE, N-(2-PHENYLETHYL) DERIVS.
609-828-2 404362-22-7
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1A
Skin Sens. 1
STOT RE 1
GHS05 GHS07 GHS08
GHS09
Notified C&L View details
Backhousia citriodora, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Backhousia citriodora, Myrtaceae.
283-909-7 84775-80-4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
α,α,α-trifluoro-p-toluidine
207-236-5 455-14-1
Acute Tox. 3
Eye Dam. 1
Acute Tox. 3
STOT RE 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS06 GHS08
GHS09
REACH registration C&L View details
2-(2-ethoxyethoxy)ethyl acrylate
230-811-7 7328-17-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1A
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS06 GHS09
REACH registration C&L View details
Amidinouronium dihydrogen phosphate
253-264-6 36897-89-9
Not Classified
Notified C&L View details
Benzoic acid, 2,6-dichloro-3-(trifluoromethyl)-
607-829-2 25922-41-2
GHS07
Notified C&L View details
Hydroxy(2-hydroxybenzoato-O1,O2)copper
263-506-2 62320-94-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Benzyl 3-pyrroline-1-carboxylate
608-686-9 31970-04-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with triethylenetetramine
500-290-3 103758-99-2
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
2-Acetylnicotinic acid
618-319-4 89942-59-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-(Z)-2-methoxyiminoacetyl chloride hydrochloride
31 AC-HCL
607-365-00-0
410-620-7 119154-86-8
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
GHS05 GHS07
Harmonised C&L View details
(Z)-hex-3-enyl phenylacetate
255-826-6 42436-07-7
Not Classified
Notified C&L View details
Tetraamminezinc(2+) carbonate
254-099-2 38714-47-5
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Sulfuric acid, mono-C12-13-alkyl esters, sodium salts
295-101-1 91783-23-2
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
(R*,S*)-4-[isopropylthio]-α-[1-(octylamino)ethyl]benzyl alcohol
259-332-1 54767-75-8
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
4-methoxy-4-methylpentan-2-one
606-023-00-8
203-512-4 107-70-0
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
GHS02 GHS07
Harmonised C&L View details
Dichlorobis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin
240-972-5 16919-46-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
Carc. 2
GHS05 GHS07 GHS08
Notified C&L View details
3-acetylpyridine-adenine dinucleotide
201-649-4 86-08-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
10-methoxy-5H-dibenz[b,f]azepine
225-172-6 4698-11-7
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
1,1-dimethoxynon-2-yne
236-249-9 13257-44-8
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
Imidazo[1,2-b]pyridazinium, 1-[[(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-, inner salt
601-249-3 113359-04-9
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
GHS08
Notified C&L View details
4-[bis(isopropyl)amino]-2,2-diphenylbutyronitrile
201-005-2 77-11-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., branched and linear and tetraethylenepentamine
500-386-5 157707-76-1
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.