Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 01 July 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Acetic acid, C9-11-branched alkyl esters, C10-rich
600-871-2 108419-34-7
Not Classified
Notified C&L View details
Benzofuran-2-yl methyl ketone
216-706-9 1646-26-0
Skin Sens. 1B
GHS07
REACH registration C&L View details
Benzoic acid, 4-[4-[(1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]butoxy]-, 1,1'-(1,4-phenylene) ester
454-650-9 132694-65-6
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
Neodymium(3+) acetate
228-244-5 6192-13-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
4-(trans-4-Propylcyclohexyl)-benzoic acid
613-780-8 65355-29-5
Acute Tox. 4
Notified C&L View details
N, N-bis-(2-hydroxyethyl) dimethyl ammonium methane sulfonate
604-846-7 152390-17-5
Not Classified
Notified C&L View details
2-Butenedioic acid (2Z)-, homopolymer
607-861-7 26099-09-2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
sodium carbonate
011-005-00-2
207-838-8 497-19-8
Eye Irrit. 2
GHS07
Harmonised C&L View details
Cocodimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein
603-409-8 130381-04-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid
610-580-2 50887-69-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Guar gum, carboxymethyl ether, sodium salt
609-654-7 39346-76-4
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Magnesium, bis(2-hydroxybenzoato-O1,O2)-, ar,ar'-di-C>13-alkyl derivs.
284-578-1 84929-98-6
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
Quinoline derivative
452-210-0
Not Classified
Notified C&L View details
Trisodium 2,4-bis[[2,4-diamino-5-[(3-sulphonatophenyl)azo]phenyl]azo]benzenesulphonate
229-206-0 6428-26-8
Not Classified
Notified C&L View details
m-Hydroxyphenol, oligomers
500-056-0 26982-54-7
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Piperazin-4-ylacetophenone
257-332-6 51639-48-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-METHYL-1H-TETRAZOLE
609-862-8 4076-36-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Disodium sulphonatoacetate
226-752-1 5462-60-2
Not Classified
Notified C&L View details
Dipotassium hydrogen 7-aminonaphthalene-1,3,6-trisulphonate
284-333-9 84852-23-3
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Anthemis Nobilis Flower Oil
616-968-8 8015-92-7
Flam. Liq. 3
Asp. Tox. 1
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
Benzoic acid, 2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]amino]-
920-437-9 53901-55-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Repr. 1B
GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
L-ornithine L-aspartate
221-772-7 3230-94-2
Not Classified
Notified C&L View details
Starch, hydrogen octenylbutanedioate, aluminum salt
618-671-9 9087-61-0
Not Classified
Notified C&L View details
3-(2,3-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea
233-645-3 10290-37-6
Notified C&L View details
Methyl (Z,Z)-8,8-dioctyl-3,6,10-trioxo-2,7,9-trioxa-8-stannatrideca-4,11-dien-13-oate
262-265-0 60494-19-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT RE 2
STOT RE 2
Aquatic Chronic 4
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Exo-(-)-4,7,7-trimethyl-6-thiabicyclo[3.2.1]octane
227-219-6 5718-75-2
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
leucomalachite green
N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-benzylidenedianiline
612-281-00-2
204-961-9 129-73-7
Muta. 2
Carc. 2
GHS08
Harmonised C&L View details
Manganese oxide
215-695-8 1344-43-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
Glycine, N,N'-1,3-propanediylbis[N-(carboxymethyl)-
606-302-4 1939-36-2
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Repr. 2
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Repr. 2
GHS05 GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Diethyl ethylphosphonate
201-111-9 78-38-6
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
4-Bromo-3-chloroanisole
610-550-9 50638-46-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-dodecylaminopropionic acid
215-968-1 1462-54-0
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Reaction product of potassium hydroxide and phosphorous acid
923-751-4
Not Classified
Notified C&L View details
Reaction products of behenic acid, Eicosadioic acid and Polyglyceryl-10
478-920-0 457632-32-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
2-methoxy-5-nitrobenzenediazonium chloride, compound with zinc chloride
271-309-8 68540-75-0
Not Classified
Notified C&L View details
(R,S)-4-(4-dimethylamino-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxybutyl)-3-(hydroxymethyl)benzonitrile
608-053-00-7
430-780-1 103146-25-4
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one
259-174-3 54464-57-2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Pentacosane
211-123-6 629-99-2
Not Classified
Notified C&L View details
8,9-didehydro-6,8-dimethylergoline
208-947-3 548-42-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Tris(2,5-xylyl) phosphate
242-799-0 19074-59-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
(1S)-2,2-dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane
227-337-8 5794-04-7
Flam. Liq. 3
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS02 GHS07 GHS09
Notified C&L View details
3-bromobutan-2-one
212-404-6 814-75-5
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Butyl myristate
203-759-8 110-36-1
Skin Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Phenol, 4-[(4-amino-3-methylphenyl)amino]-, reaction products with sodium sulfide (Na2(Sx)), thiosulfonated
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 53441.
215-577-6 1332-88-3
Not Classified
Notified C&L View details
4,4'-oxybis(benzene-1,2-diamine)
220-226-5 2676-59-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Resp. Sens. 1
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Hydrocarbons, steam-cracking tar middle
A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation of steam cracked tar. It consists predominantly of aromatic and other hydrocarbons and organic sulfur compounds boiling in the range of approximately 210°C to 340°C (410°F to 644°F).
289-222-9 86290-83-7
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Muta. 1B
Carc. 1B
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
Trimethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silane
251-995-5 34396-03-7
Flam. Liq. 3
GHS02
REACH registration C&L View details
Octasodium 2,2'-[(2,2'-disulphonato[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino(1-hydroxy-3-sulphonatonaphthalene-6,2-diyl)azo]]bisnaphthalene-1,5-disulphonate
268-519-7 68110-30-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
1H-Indeno[5,4-f]quinoline-2,7-dione, tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-, (4aR,4bS,6aS,9aS,9bR,11aR)-
616-323-0 76318-69-9
Skin Sens. 1B
STOT RE 2
Aquatic Acute 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
3-amino-2,2-dimethylpropan-1-ol
247-948-3 26734-09-8
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.