Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 26 November 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoroheptyl)oxirane
254-004-4 38565-52-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Aromatic hydrocarbons, C9-10
298-717-9 93821-31-9
Asp. Tox. 1
STOT SE 3
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-pentafuranous-1-ulose-3,5-dibenzoate
601-822-8 122111-01-7
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Tantalum pentaiodide
238-742-4 14693-81-3
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 3
GHS05 GHS06
Notified C&L View details
2,6-diphenylpyridine
222-620-2 3558-69-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS09
Notified C&L View details
trisodium 3-[(E)-2-(4-{[4-chloro-6-({2-[(4-{[4-(ethenesulfonyl)phenyl]amino}-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]propyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-5-sulfonaphthalen-1-yl)diazen-1-yl]naphthalene-1,5-disulfonate
466-480-2
Skin Sens. 1
GHS07
REACH registration C&L View details
2-cyclododecylpropan-1-ol
603-159-00-X
411-410-8 118562-73-5
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Harmonised C&L View details
Reaction product of: 3-hydroxy-5,7-di-tert-butylbenzofuran-2-one with o-xylene
417-100-9
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
dioxacarb (ISO)
2-(1,3-dioxolan-2-yl)phenyl N-methylcarbamate
006-029-00-5
230-253-4 6988-21-2
Acute Tox. 3
Aquatic Chronic 2
GHS06 GHS09
Harmonised C&L View details
Methyl hex-3-enoate
219-256-1 2396-78-3
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
N,N'-dibenzylethylenediammonium di(acetate)
204-572-4 122-75-8
Acute Tox. 4
GHS07
REACH registration C&L View details
Veronica officinalis, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Veronica officinalis, Scrophulariaceae.
285-571-6 85117-19-7
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
3-ethoxy-2-methylacrylaldehyde
255-899-4 42588-57-8
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Gramicidin D
215-738-0 1393-88-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
Resp. Sens. 1
STOT SE 3
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
(6S)-6-{propyl[2-(2-thienyl)ethyl]amino}-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol hydrochloride (1:1)
603-080-0 125572-93-2
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Mercury selenide
243-910-5 20601-83-6
GHS06 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Cis-(2,4-(dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl-methyl)1,3-dioxolan-4-yl]methyl p-Toluenesulfonate)
600-468-1 103661-14-9
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
YELLOW ULK 1438
416-270-1
Not Classified
Notified C&L View details
Dihydroergotamine mesilate
228-235-6 6190-39-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Bis(8-methylnonyl) phthalate
201-884-2 89-16-7
Not Classified
Not Classified
Notified C&L View details
Triethylmethylammonium hydroxide
600-911-9 109334-81-8
Skin Corr. 1A
GHS05
Notified C&L View details
4,11,11-trimethyl-8-methylenebicyclo[7.2.0]undec-3-en-5-yl acetate
250-960-1 32214-91-8
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
4-chlorophenyl pyridin-3-yl ketone
238-584-6 14548-44-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4H-1,4-benzothiazin-3-one
226-197-5 5325-20-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
o-isopropoxyphenol
225-379-1 4812-20-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-amino-1H-triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-ol
205-148-1 134-58-7
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
2-bromo-3'-chloropropiophenone
252-282-1 34911-51-8
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Isooctyl diphenyl phosphite
247-658-7 26401-27-4
Not Classified
Notified C&L View details
Soaps, stocks, vegetable-oil, acidulated
A complex combination of fatty acids, neutral vegetable-oil, proteins, and other minor components produced by boiling vegetable-oil soapstock with mineral acid and, optionally, further separating the oil phase acidulated soapstock from the aqueous phase.
273-179-8 68952-95-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
4-nitrophenyl 1,3-thiazol-5-ylmethylcarbonate hydrochloride
414-490-2
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS09
REACH registration C&L View details
N-chloroacetyl-L-leucine
211-700-2 688-12-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Thiostrepton
215-734-9 1393-48-2
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Aspidospermidine-3-carboxilic acid, 2,3,6,7,-tetradehydro-, methyl ester, monohydrochloride, (5α,12β,19α)-
608-363-2 29479-00-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
(R)-thiazolidine-4-carboxylic acid
252-106-3 34592-47-7
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS06
Notified C&L View details
2,6-di-tert-butyl-p-benzoquinone
211-946-0 719-22-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., branched and linear and triethylenetetramine
500-381-8 157707-72-7
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, C18-unsatd., reaction products with acrylic acid
287-819-9 85586-17-0
Not Classified
Notified C&L View details
Yohimbe, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Corynanthe yohimbe, Rubiaceae.
285-574-2 85117-22-2
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
2,5-dinitrophenol
609-054-00-5
206-348-1 329-71-5
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
STOT RE 2
Aquatic Chronic 2
GHS06 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
2-[2-(Piperazin-1-yl)ethoxy]ethanol
700-022-7 13349-82-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
(6R)-6-Dimethylamino-4,4-diphenyl-heptan-3-one; compound with 2-(toluene-4-sulfonylamino)-pentanedioic acid
921-925-4
Acute Tox. 3
STOT SE 3
Aquatic Chronic 3
GHS06
REACH registration C&L View details
Calcium diethanolate
220-828-8 2914-17-2
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
METHYL METHACRYLATE-BUTADIENE-STYRENE POLYMER
607-511-3 25053-09-2
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
3,7-dimethyloct-7-en-1-ol
205-473-9 141-25-3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
Notified C&L View details
reaction mass of: 2,2'-[[cis-1,2-cyclohexanediylbis(nitrilomethylidene)]bis[phenolate]](2-)N,N',O,O'-copper complex
2,2'-[[trans-1,2-cyclohexanediylbis(nitrilomethylidyne)]bis[phenolate]](2-)N,N',O,O'-copper complex
029-014-00-5
419-610-7 171866-24-3
STOT RE 2
Aquatic Chronic 2
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
trans-1,2-dimethylcyclohexane
229-979-4 6876-23-9
Flam. Liq. 2
Asp. Tox. 1
GHS02 GHS08
Notified C&L View details
Methyl (S)-(-)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate
611-975-2 60456-21-5
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
4-chlorophthalic acid
201-886-3 89-20-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Propyl [3-(dimethylamino)propyl]carbamate monohydrochloride
247-125-9 25606-41-1
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
4,4'-[sulphonylbis(4,1-phenyleneoxy)]dianiline
235-986-3 13080-89-2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS06
Notified C&L View details

Export search results to:

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.