Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 19 May 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
1-[4-(butan-2-yl)phenyl]ethan-1-one
874-283-1 7645-81-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-(hydroxymethyl)oxolan-3-one
874-284-7 58534-89-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(methylsulfanyl)benzene-1-sulfonyl chloride
874-285-2 60036-45-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
6,6-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-amine
874-286-8 79932-22-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(5-aminopentyl)dimethylamine dihydrochloride
874-287-3 90001-90-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
ethyl 8-hydroxy-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
874-288-9 134970-49-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-(morpholinomethyl)-3-(trifluoromethyl)aniline
874-289-4 694499-30-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[(3,4-difluorophenyl)methyl](methyl)amine
874-291-5 748124-46-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene-3-carbonitrile
874-292-0 916454-59-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
methyl 6-amino-2-chloropyrimidine-4-carboxylate
874-293-6 944129-00-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[8-(pyridin-2-yl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-yl]methanol
874-294-1 1006685-98-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-[2-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]ethan-1-one
874-295-7 1060810-86-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
7-bromo-1-(oxan-2-yl)-1H-indazole
874-296-2 1158680-89-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl 1-oxo-2,9-diazaspiro[5.5]undecane-9-carboxylate
874-297-8 1198284-94-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(1-(4-fluorobenzyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone
954-987-6
Not Classified
Notified C&L View details
1-methyl-5-(4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
874-298-3 1221820-86-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl 3-(cyanomethyl)-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
874-299-9 1330766-15-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(R)-tert-Butyl 2'-(1-hydroxyethyl)-3-methyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
874-300-2 1246560-92-8
Not Classified
Notified C&L View details
3-[(4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)methyl]aniline
874-301-8 1368886-88-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-Chloro-N-(1-(4-chloro-3-fluorophenyl)-2-methylpropan-2-yl)acetamide
874-302-3 787585-35-7
Not Classified
Notified C&L View details
(S)-N-(7-Amino-2-oxo-1-(2,3,6-trifluorophenoxy)heptan-3-yl)cyclopentanecarboxamide hydrochloride
874-303-9 2211981-77-8
Not Classified
Notified C&L View details
(5α)-4,5-Epoxy-3,10α,14-trihydroxy-17-(2-propenyl)morphinan-6-one
954-988-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
8-(2-bromoethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
874-304-4 1700087-68-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-(difluoromethyl)-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
874-306-5 1703774-35-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
methyl 4H,5H,6H,7H-thieno[3,2-c]pyridine-2-carboxylate hydrochloride
874-307-0 1992989-11-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
azepane-3-carboxylic acid hydrochloride
874-308-6 2007916-48-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-chloro-[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridin-2-amine
874-309-1 2137708-37-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-methyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane-4-carboxylic acid
874-310-7 2138361-09-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl 6-formyl-2-oxa-8-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
874-311-2 2219379-72-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-bromo-8-(difluoromethyl)quinoline
874-312-8 2248394-00-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-(methoxycarbonyl)-2-oxabicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
874-313-3 2375195-27-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(methoxymethyl)-2-oxabicyclo[2.2.2]octane-4-carboxylic acid
874-314-9 2490430-33-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4H,5H,6H,7H-[1,2]oxazolo[5,4-c]pyridine hydrochloride
874-315-4 2503206-22-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl N-(3-amino-2-methoxypropyl)carbamate hydrochloride
874-317-5 2624126-72-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarboxylic Acid Hydrobromide
954-989-7
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
3-(propan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
954-990-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(1-phenyl-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
954-991-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,2-dimethyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
954-992-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(2,4-dimethylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
874-318-0 214360-64-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-1,6-naphthyridine hydrochloride
874-319-6 741736-98-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[(1R)-1-(4-bromophenyl)ethyl](methyl)amine hydrochloride
874-320-1 2366996-95-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-bromo-N2-phenylquinazoline-2,4-diamine
874-321-7 2378521-26-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
rac-(3R,5S)-5-methyl-2-oxatricyclo[5.4.0.0,3,5]undeca-1(11),7,9-trien-6-one
954-993-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
7,7-dimethyl-2H,3H,3aH,4H,5H,6H,7H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-3-one dihydrochloride
954-994-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(2,4-dimethyl-1H-imidazol-1-yl)acetic acid hydrochloride
954-996-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4,6-dichloro-5-nitro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
874-322-2 715-46-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-4-carboxylic acid
874-323-8 14271-45-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(1-phenylethyl)(propan-2-yl)amine
874-324-3 19302-16-0
Flam. Liq. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
1-{[4-(propan-2-yl)phenyl]methyl}piperazine
874-325-9 23145-95-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
2-chlorobut-3-enoic acid
874-326-4 24253-33-6
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details

Export search results to:

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.