Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 25 June 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
4-fluoroanthranilic acid
207-163-9 446-32-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-(p-chlorophenyl)-DL-alanine
231-051-9 7424-00-2
Acute Tox. 3
Skin Sens. 1
GHS06
Notified C&L View details
Propanenitrile, 3-[[4-[[5,6(or 6,7)-dichloro-2-benzothiazolyl]azo]phenyl]ethylamino]-
616-632-0 78564-87-1
GHS07
Notified C&L View details
Butynedioic acid
205-536-0 142-45-0
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS06
Notified C&L View details
Octahydro-4,8a-dimethyl-4a(2H)-naphthol
245-590-2 23333-91-7
Not Classified
Notified C&L View details
5,6-dihydroxycyclohex-5-ene-1,2,3,4-tetrone, monobarium salt
240-856-4 16833-52-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
4-fluoroaniline
206-735-5 371-40-4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS08
GHS09
REACH registration C&L View details
2-(3,4-dihydroxyphenyl)-7-(β-D-glucopyranosyloxy)-5-hydroxy-4H-1-benzopyran-4-one
226-365-8 5373-11-5
Not Classified
Notified C&L View details
Bis(2-amino-1H-imidazole) sulphate
215-918-9 1450-93-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Bis(2,3-epoxypropyl) terephthalate
230-565-0 7195-44-0
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
2-methyl-4-oxo-3-(penta-2,4-dienyl)cyclopent-2-enyl [1R-[1α[S*(Z)],3β]]-chrysanthemate
pyrethrin I
613-023-00-1
204-455-8 121-21-1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Formic acid, compound with 2,2'-oxybis[N,N-dimethylethylamine] (2:1)
257-171-1 51390-19-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
1,4-dioxacycloheptadecane-5,17-dione
203-347-8 105-95-3
Not Classified
REACH registration C&L View details
2-chlorocyclohexanol
216-339-4 1561-86-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-phenylthiomorpholine 1,1-dioxide
241-675-3 17688-68-5
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Tanacetum annuum
922-517-9
Flam. Liq. 3
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
STOT SE 2
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS07 GHS08
GHS09
Notified C&L View details
soy flour
614-554-1 68513-95-1
Not Classified
Notified C&L View details
4-methoxyphenyl trans-4-pentylcyclohexanoate
266-746-6 67589-52-0
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
Ethanedioic acid, ammonium iron(3+) salt (3:3:1), trihydrate
603-647-2 13268-42-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Adipic acid, polymer with glycerol and 2,2'-oxydiethanol
500-050-8 26760-54-3
Not Classified
Notified C&L View details
Fatty acids, avocado-oil, isooctadecyl esters
292-767-5 90990-06-0
Not Classified
Notified C&L View details
Cyclopenta[c]pyrrole-1-carboxylic acid, 2-[(2S)-2-[[(2S)-2-amino-2-cyclohexylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]octahydro-, 1,1-dimethylethyl ester, (1S,3aR,6aS
482-250-4
Skin Sens. 1
STOT RE 1
Aquatic Chronic 2
GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Dichlorophenylsilane
216-635-3 1631-84-1
Flam. Liq. 3
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
Alcohols, C16-18, ethoxylated, phosphates
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-295-0 106233-09-4
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
Tetrahydrocyclobuta[1,2-c:3,4-c']difuran-1,3,4,6-tetraone
224-577-5 4415-87-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Nickel alloy, base, Ni 54.0-57.0,Ti 43-46,C 0-0.07,Co 0-0.05,Fe 0-0.05,O 0-0.05,Nb 0-0.025,Cr 0-0.01,Cu 0-0.01,H 0-0.005 (UNS N01555)
610-765-8 52013-44-2
Not Classified
Notified C&L View details
2-carboxyphenylhydrazinium(1+) chloride
257-869-6 52356-01-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Disodium (Z)-4-[2-[(2-hydroxyethyl)(1-oxooctadec-9-enyl)amino]ethyl] 2-sulphonatosuccinate
287-373-5 85480-92-8
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Ammonium dihydrogen 4-sulphonatophthalate
265-643-3 65229-11-0
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
thioglycolic acid
607-090-00-6
200-677-4 68-11-1
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 3
GHS05 GHS06
Harmonised C&L View details
[1,1'-biphenyl]-4,4'-dithiol
230-136-8 6954-27-4
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
Amines, tall-oil alkyl
263-138-2 61790-46-3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1A
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
GHS05 GHS07 GHS09
Notified C&L View details
aconitine
614-008-00-2
206-121-7 302-27-2
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
GHS06
Harmonised C&L View details
19-norpregn-4-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy-7-methyl, (7alpha, 17alpha-)
601-419-7 1162-60-3
Not Classified
REACH registration C&L View details
Dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dione, compound with 1H-benzotriazole
265-011-7 64681-12-5
Notified C&L View details
1,1'-(2-(N-2-hydroxyethyl-2-hydroxypropylamino)ethylimino)dipropan-2-ol
205-382-4 139-90-2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
2-amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone
220-529-2 2797-51-5
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 3
Repr. 2
STOT SE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS07 GHS08
GHS09
Notified C&L View details
Tagetes patula, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Tagetes patula, Compositae.
294-431-3 91722-29-1
Asp. Tox. 1
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
(Z)-hex-3-enyl propionate
251-533-2 33467-74-2
Not Classified
Notified C&L View details
Trimethyl Phenyl Silsesquioxane
615-986-3 73559-47-4
Not Classified
Notified C&L View details
Diphenyl (methylenedi-4,1-phenylene)-dicarbamate
202-963-4 101-65-5
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
5-Aminotetrazole monohydrate
604-965-4 15454-54-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,4,5-trimethylphenol
207-832-5 496-78-6
GHS05
Notified C&L View details
Scopoline
207-655-3 487-27-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
3-O-BENZYL-4-(HYDROXYMETHYL)-1,2-O-ISOPROPYLIDENE-A-D-RIBOFURANOSE
613-267-9 63593-03-3
Not Classified
Notified C&L View details
2-(4-chlorophenyl)propiononitrile
218-569-0 2184-88-5
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Butanoic acid, 3,3-bis[(1,1-dimethylpropyl)dioxy]-, ethyl ester
614-080-5 67567-23-1
Flam. Liq. 3
Org. Perox. D
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS09
Notified C&L View details
1,3,4,6,8,13-hexahydroxy-10,11-dimethylphenanthro[1,10,9,8-opqra]perylene-7,14-dione
208-941-0 548-04-9
Acute Tox. 3
Skin Sens. 1
GHS06
Notified C&L View details
1-(3,4-dimetossifenil)-2-metilpropanone
604-187-5 14046-55-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Lime (Citrus aurantifolia), ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Citrus aurantifolia, Rutaceae.
290-010-3 90063-52-8
Flam. Liq. 3
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS07 GHS08
GHS09
REACH registration C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.