Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 05 July 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Dimethyl itaconate
210-519-6 617-52-7
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
GHS07
REACH registration C&L View details
3,4-dimethylanisole
225-142-2 4685-47-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
N-(3-acetyl-2-hydroxyphenyl)-4-(4-phenylbutoxy)benzamide
SB-210272
616-115-00-X
416-150-9 136450-06-1
Aquatic Chronic 4
Harmonised C&L View details
2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
613-746-2 65145-13-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Chloro(diphenyl)silane
216-634-8 1631-83-0
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
2,3-epoxypropyl neodecanoate
247-979-2 26761-45-5
Skin Sens. 1
Muta. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
2,2'-(octadecylimino)bisethanol
233-520-3 10213-78-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
2,5-dimethylhexyne-2,5-diol
205-533-4 142-30-3
Eye Irrit. 2A
GHS07
REACH registration C&L View details
Soaps, stocks, palm kernel-oil, acidulated, hydrogenated
296-506-6 92704-70-6
Not Classified
Notified C&L View details
Ethyl acetoacetate, sodium salt
240-071-7 15933-07-0
Flam. Liq. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(±)-trans-cyclohexane-1,2-diamine hydrochloride
600-815-7 1073144-49-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
3-Thiophenecarbonitrile, 2-amino-5-methyl-
604-082-4 138564-58-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Dichlorobis(N-propyl-N-(2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl)-1H-imidazole-1-carboxymide-N3)-zinc
603-992-9 137001-93-5
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
5-nitro-2-furoic acid
211-432-6 645-12-5
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Methyl (methylthio)acetate
240-683-4 16630-66-3
Flam. Liq. 3
GHS02
REACH registration C&L View details
(E)-hept-2-en-1-ol
251-534-8 33467-76-4
Flam. Liq. 3
Eye Irrit. 2
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Carisoprodol
201-118-7 78-44-4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
1,1-dimethoxyoctane
233-018-4 10022-28-3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Tetraaluminium zirconium trichloride tridecahydroxide
308-574-7 98106-53-7
Not Classified
Notified C&L View details
3-ethoxyacryloyl chloride
228-239-8 6191-99-7
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
GHS02 GHS05 GHS07
GHS08
Notified C&L View details
Methyl cyclopentylideneacetate
254-837-3 40203-73-4
Skin Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
(Z)-tetrahydro-6-(2-pentenyl)-2H-pyran-2-one
247-074-2 25524-95-2
Skin Sens. 1
GHS07
REACH registration C&L View details
Octanoic acid, compound with 2-aminoethanol (1:1)
248-838-8 28098-03-5
Not Classified
Notified C&L View details
1-phenyldecane-1,3-dione
272-599-9 68892-13-7
Skin Sens. 1B
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Pentasodium bis[4-[[6-[[6-anilino-4-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3-sulpho-2-naphthyl]azo]-3-hydroxy-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(4-)]chromate(5-)
278-162-9 75268-75-6
Not Classified
Notified C&L View details
TMIP
438-860-8
Not Classified
Notified C&L View details
2-[[3-(3-mercapto-1-oxopropoxy)-2,2-bis[(3-mercapto-1-oxopropoxy)methyl]propoxy]methyl]-2-[(3-mercapto-1-oxopropoxy)methyl]propane-1,3-diyl bis[3-mercaptopropionate]
246-893-2 25359-71-1
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
4-Amino-6-[[4-[[[4-[(2,4-diaminophenyl)azo]phenyl]amino]sulfonyl]phenyl]azo]-5-hydroxy-3-[(4-nitrophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulfonic acid
615-711-7 72089-20-4
Not Classified
Notified C&L View details
neo-Pentyl methacrylate
607-299-2 2397-76-4
Flam. Liq. 3
Skin Sens. 1
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Zinc O,O,O',O'-tetrabutyl bis(phosphorodithioate)
230-257-6 6990-43-8
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS09
REACH registration C&L View details
3-(trimethoxysilyl)propyl isocyanate
239-415-9 15396-00-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Acute Tox. 1
Resp. Sens. 1
GHS05 GHS06 GHS08
REACH registration C&L View details
Siloxanes and Silicones, lauryl Me, Me 2-phenylpropyl
614-227-3 68037-76-3
Not Classified
Notified C&L View details
Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
202-741-7 99-24-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Foots oil (petroleum), silicic acid-treated
[A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of Foots oil with silicic acid for removal of trace constituents and impurities. It consists predominantly of straight chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C12.]
A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of Foots oil with silicic acid for removal of trace constituents and impurities. It consists predominantly of straight chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C12.
649-315-00-0
308-127-6 97862-77-6
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
[methylenebis(thio)]bisbenzene
222-624-4 3561-67-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(R)-(+)-(1,1′-Binaphthalene-2,2′-diyl)bis(diphenylphosphine); (R)-(+)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthalene
616-304-7 76189-55-4
GHS07
Notified C&L View details
Salsalate
209-027-4 552-94-3
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
5-(2-Nitro-propenyl)-benzo(1,3)dioxole
611-130-8 5438-41-5
Acute Tox. 3
Aquatic Chronic 4
GHS06
Notified C&L View details
Sodium bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxynitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-)
274-183-2 69882-08-2
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS09
Notified C&L View details
4,4'-cyclohexylidenebisphenol
212-677-1 843-55-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Ebastine
635-609-6 90729-43-4
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
2,4-dimethylpentan-3-one oxime
214-208-6 1113-74-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
O-2-(1-H-benzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate
HBTU
423-020-5 625384-22-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Isobutyl valerate
234-191-9 10588-10-0
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
Fatty acids, C9-11-branched, lithium salts
287-818-3 85586-16-9
Not Classified
Notified C&L View details
6-amino-5-[[3-[(ethylphenylamino)sulphonyl]-4-methylphenyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
280-149-8 83027-46-7
Notified C&L View details
Fatty acids, C10-20 and C16-18-unsatd., reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate-quaternized
295-344-3 91995-81-2
Skin Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
1H-Benzotriazole, methyl-, reaction products with Bu vinyl ether
267-031-1 67762-67-8
Not Classified
Notified C&L View details
3-tert-butyladipic acid
233-759-3 10347-88-3
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
3-Chloro-4-fluoroanisole
606-505-8 202925-07-3
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.