Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 10 August 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
1,2-diphenylethanol
210-374-9 614-29-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
hexasodium [4,4''-azoxybis(2,2'-disulfonatostilbene-4,4'-diylazo)]-bis[5'-sulfonatobenzene-2,2'- diolato-O(2),O(2),N(1)]-copper(II)
BROWN MO 384; BRUN MO 384; INDOSOL BRAUN SF-BR; INDOSOL BROWN SF-BR; INDOSOL BRUIN SF-BR
611-033-00-0
400-020-3 82027-60-9
Aquatic Chronic 2
GHS09
Harmonised C&L View details
2-cyclopentene-1-acetic acid, 3-hydroxy-2-pentyl-, methyl ester acetate
607-571-00-0
431-400-7 57374-49-9
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Benzyldimethyl[3-[(1-oxohexadecyl)amino]propyl]ammonium chloride
265-879-7 65694-09-9
Not Classified
Notified C&L View details
N-octylacrylamide
233-345-2 10124-68-2
Not Classified
Notified C&L View details
1-nitroguanidine
209-143-5 556-88-7
Expl. 1.1
GHS01
REACH registration C&L View details
2-diethylaminoethanol
N,N-diethylethanolamine
603-048-00-6
202-845-2 100-37-8
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 4
GHS02 GHS05 GHS07
GHS09
Harmonised C&L View details
Tributyl borate
211-706-5 688-74-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Magnesium dipropanolate
252-712-8 35754-82-6
Flam. Sol. 1
Eye Irrit. 2
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
3-[3-acetyl-4-[3-[(tert-butyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-1,1-diethyluronium chloride
260-752-2 57470-78-7
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
Styrax tonkinensis
Extractives and their physically modified derivatives. It is a product which may contain resin acids and their esters, terpenes, and oxidation or polymerization products of these terpenes. (Styrax tonkinensis, Styracaceae).
281-683-4 84012-39-5
Not Classified
Notified C&L View details
Pent-4-yn-2-ol
218-321-1 2117-11-5
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Glycerol
200-289-5 56-81-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
Pteridine-2,4-diol monohydrate
207-652-7 487-21-8
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
5-(p-nitrophenylazo)salicylic acid
218-818-3 2243-76-7
Not Classified
Notified C&L View details
bis[(1-methylimidazol)-(2-ethyl-hexanoate)], zinc complex
TK 10891; XB 4458; XW 528; ZK XB 4458
607-276-00-7
405-635-0
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS09
Harmonised C&L View details
1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(methylamino)-, ethyl ester
616-013-5 73733-69-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
REACH registration C&L View details
Diethylammonium sulphate
247-588-7 26292-53-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1A
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS05 GHS06 GHS07
Notified C&L View details
2-chloro-4-nitrotoluene
204-501-7 121-86-8
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
5-α-cholestan-3-β-ol
201-315-8 80-97-7
Not Classified
Notified C&L View details
tetrasodium 5-benzamido-3-(5-(4-fluoro-6-(1-sulphonato-2-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-sulphonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2,7- disulphonate
C.I. REACTIVE RED 220; CIBACRON-RED F-2G; CIBACRON-ROT F-2G; REACTIVE RED 220; ROSSO REATTIVO 220; ROUGE REACTIF 220
016-042-00-8
400-790-0 85665-97-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1
GHS07
Harmonised C&L View details
4,9,12,12-tetramethyl-5-oxatricyclo[8.2.0.04,6]dodecane
214-906-0 1209-61-6
Not Classified
Notified C&L View details
8-Quinolinamine, 2-methyl-
606-190-7 18978-78-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Boswellia frereana extract
616-980-3 8016-36-2
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Alpha-oxothiophen-2-acetic acid
223-794-2 4075-59-6
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
N,N'-(methylenedi-p-phenylene)bis[hexahydro-2-oxo-1H-azepine-1-carboxamide]
258-981-8 54112-23-1
Not Classified
REACH registration C&L View details
α,α-dimethylphenethyl butyrate
233-221-8 10094-34-5
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Walnut, Juglans nigra, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Juglans nigra, Juglandaceae.
306-252-0 96690-56-1
Not Classified
Notified C&L View details
2,2,2-trifluoro-N-(trifluoroacetyl)acetamide
206-981-3 407-24-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Gonadotropin, pregnant mare serum
232-663-9 9002-70-4
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with diethanolamine
290-649-8 90194-39-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT RE 2
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS07 GHS08
Notified C&L View details
3-nitrobenzamide
211-431-0 645-09-0
GHS07
Notified C&L View details
Hex-3-en-1-ol
208-860-0 544-12-7
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
Tetraphenylphosphonium chloride
217-890-3 2001-45-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-(2-chloroethyl)-9-hydroxy-2-methyl-, hydrochloride (1:1)
617-648-0 849727-62-4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
Muta. 2
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS08
GHS09
REACH registration C&L View details
6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta(b)pyridine
230-568-7 7197-96-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-methyl-2-(2,6-xylyloxy)ethylammonium chloride
226-362-1 5370-01-4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
(1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene)dichloro palladium(II)
615-748-9 72287-26-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
C.I. Acid Blue 284
612-472-0 61814-66-2
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
4-chlorobenzonitrile
210-765-4 623-03-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
3α,7α-dihydroxy-12-oxo-5β-cholan-24-oic acid
219-542-6 2458-08-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
5-(phenylmethoxy)-1H-indole-2-carboxylic acid
229-652-6 6640-09-1
GHS07
Notified C&L View details
2-aminosulfonyl-N,N-dimethylnicotinamide
DAM 520
616-088-00-4
413-440-7 112006-75-4
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07
Harmonised C&L View details
4,4'-Isopropylidenediphenol, ethoxylated, esters with fatty acids, coco
1 - 4.5 moles ethoxylated
500-303-2 115340-85-7
Muta. 2
GHS08
REACH registration C&L View details
Diethyl(2-ethylaminoethyl)amine
203-264-7 105-04-4
Flam. Liq. 3
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
6-nitro-2-benzopyrone
220-341-0 2725-81-7
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
reaction mass of: tetrasodium 3-(1,5-disulfonatonaphthalene-2-ylazo)-4-hydroxy-7-{4-chloro-6-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}naphthalene-2-sulfonate
3-(2,5-disulfophenylazo)-4-hydroxy-7-{4-chloro-6-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}naphthalene-2-sulfonic acid, sodium salt
611-145-00-X
429-440-5
Eye Dam. 1
GHS05
Harmonised C&L View details
1-cyclohexylethan-1-one
212-517-0 823-76-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Amides, from ammonia-1,2-dichloroethane reaction product triethylenetetramine fraction and C18-24 fatty acids, reaction products with 1,6-diisocyanatohexane
287-663-1 85566-54-7
Not Classified
Notified C&L View details
Disodium 4-decyl 2-sulphonatosuccinate
230-818-5 7328-38-3
GHS05
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.