Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 19 August 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Hydrocarbons, C10-C12, n-alkanes, <2% aromatics
926-527-4
Asp. Tox. 1
GHS08
REACH registration C&L View details
2,4-dimethylthiazole
208-786-9 541-58-2
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Tetradecafluorohexane
206-585-0 355-42-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
Buten-2-yl (3-methylbutoxy)acetate
276-962-2 72894-11-2
Not Classified
Notified C&L View details
Octylphosphonic acid
225-218-5 4724-48-5
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
(chloromethyl)triethoxysilane
239-311-3 15267-95-5
Flam. Liq. 3
Skin Sens. 1B
GHS02 GHS07
REACH registration C&L View details
7-(diethylamino)-4-(trifluoromethyl)-2-benzopyrone
255-593-0 41934-47-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
2,4-dimethyl-2-(4-methylpent-3-enyl)-1,3-dioxolane
269-499-2 68258-95-7
Not Classified
Notified C&L View details
Trisodium [22-[[[3-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]phenyl]amino]sulphonyl]-29H,31H-phthalocyanine-1,8,15-trisulphonato(5-)-N29,N30,N31,N32]nickelate(3-)
275-295-4 71243-96-4
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
4-nitrophenethylamine hydrochloride
249-980-3 29968-78-3
Not Classified
Notified C&L View details
reaction mass of 2,2-iminodiethanol 6-methyl-2-(4-(2,4,6-triaminopyrimidin-5-ylazo)phenyl)benzothiazole-7-sulfonate and 2-methylaminoethanol 6-methyl-2-(4-(2,4,6-triaminopyrimidin-5-ylazo)phenyl)benzothiazole-7-sulfonate and N,N-diethylpropane-1,3-diamine 6-methyl-2-(4-(2,4,6-triaminopyrimidin-5-ylazo)phenyl)benzothiazole-7-sulfonate
C.I. DIRECT YELLOW 166; DIRECT YELLOW 166; GIALLO DIRETTO 166; JAUNE DIRECT 166; MONOAZO YELLOW MA 2822
611-012-00-6
403-410-1 114565-65-0
Skin Sens. 1
GHS07
Harmonised C&L View details
Diammonium tetraoxotellurate
236-622-6 13453-06-0
GHS07
Notified C&L View details
Indan-5-amine
246-241-7 24425-40-9
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Amides, castor-oil, N-[3-(dimethylamino)propyl], formates
286-997-5 85408-36-2
Not Classified
Notified C&L View details
Anthracene oil, anthracene-low
Anthracene Oil Fraction
[The oil remaining after the removal, by a crystallization process, of an anthracene-rich solid (anthracene paste) from anthracene oil. It is composed primarily of two, three and four membered aromatic compounds.]
The oil remaining after the removal, by a crystallization process, of an anthracene-rich solid (anthracene paste) from anthracene oil. It is composed primarily of two, three and four membered aromatic compounds.
648-104-00-0
292-604-8 90640-82-7
Muta. 1B
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
Methyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
604-981-1 15484-46-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05 GHS06 GHS07
Notified C&L View details
chlorfenson (ISO)
4-chlorophenyl 4-chlorobenzenesulfonate
607-156-00-4
201-270-4 80-33-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Lutetium trihydroxide
240-519-1 16469-21-9
Not Classified
Notified C&L View details
Sodium hexafluorophosphate
244-333-1 21324-39-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 4
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
quinclorac (ISO)
3,7-dichloroquinoline-8-carboxylic acid
BAS 514 H
607-186-00-8
402-780-1 84087-01-4
Skin Sens. 1
GHS07
Harmonised C&L View details
3-amino-4-chlorobenzonitrile
258-471-5 53312-79-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
isoproturon (ISO); 3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea
006-044-00-7
251-835-4 34123-59-6
Carc. 2
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
1,1-dimethyl-3-phenylpropyl isobutyrate
233-092-8 10031-71-7
Not Classified
Notified C&L View details
1,1,3,3-tetramethoxypropane
203-037-2 102-52-3
Flam. Liq. 3
GHS02
REACH registration C&L View details
2-Phenyl-1,3-propanediol
605-082-7 1570-95-2
Eye Dam. 1
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Dimethyl hydrogen phosphate
212-389-6 813-78-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
aluminium-magnesium-zinc-carbonate-hydroxide
030-012-00-1
423-570-6 169314-88-9
Aquatic Chronic 4
Harmonised C&L View details
Sodium toluenesulphonate
235-088-1 12068-03-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
cis-2-(bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolane-4-ylmethyl benzoate
262-765-9 61397-56-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Dimethoxymethylphenylsilane
221-192-4 3027-21-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Triphenylstibine sulphide
223-555-2 3958-19-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
tetracyclohexylstannane
050-012-00-5
215-910-5 1449-55-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
p-tolyl salicylate
210-144-8 607-88-5
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, animal, distn. residues
A complex residuum from the distillation of mixed animal fatty acids. It contains predominantly C16-18 fatty acid glycerides and sterols, oxidized polymeric materials, free fatty acids, and neutral materials.
274-511-4 70248-27-0
Not Classified
Notified C&L View details
Lead dioxide
215-174-5 1309-60-0
Ox. Sol. 3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Repr. 1A
STOT RE 2
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS03 GHS07 GHS08
GHS09
Notified C&L View details
2,6-dimethoxyhydroquinone
239-282-7 15233-65-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-[4,5-dihydro-4-[(4-hydroxyphenyl)methylene]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzoic acid
278-746-3 77666-73-0
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
demeton-O-methyl (ISO)
O-2-ethylthioethyl O,O-dimethyl phosphorothioate
015-030-00-X
212-758-1 867-27-6
Acute Tox. 3
GHS06
Harmonised C&L View details
5-chloro-2-methoxyanilinium chloride
224-272-7 4274-03-7
Acute Tox. 4
GHS07
REACH registration C&L View details
1-Decene, dimer
917-709-4 17438-89-0
Flam. Liq. 3
Asp. Tox. 1
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
3-bromo-o-xylene
209-398-2 576-23-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
zirconium powder (pyrophoric)
040-001-00-3
231-176-9 7440-67-7
Pyr. Sol. 1
Water-react. 1
GHS02
Harmonised C&L View details
2,2'-p-phenylenedioxydiethanol
203-197-3 104-38-1
Not Classified
REACH registration C&L View details
Triethylammonium, salt with phosphoric acid
233-010-0 10017-56-8
Not Classified
Notified C&L View details
(2H4)urea
215-857-8 1433-11-0
Notified C&L View details
Cashew, nutshell liq., polymer with ethylenediamine and formaldehyde
614-464-2 68413-28-5
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Resp. Sens. 1
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
(hydroxymethyl)phosphonic acid
220-047-2 2617-47-2
Skin Corr. 1
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Carc. 1B
GHS05 GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
Zeolite, silica rich, crystalline, synthetic, non-fibrous
930-985-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
Soaps, stocks, shea-fat, acidulated, hydrogenated
296-510-8 92704-74-0
Not Classified
Notified C&L View details
Ethyl dibromoacetate
210-510-7 617-33-4
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.