Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 19 August 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
2-Propanol, 1-[4-[[2-(1-methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-
613-980-5 66722-44-9
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Tris(decyl)amine
213-966-5 1070-01-5
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
7-(dimethylamino)-4-(trifluoromethyl)-2-benzopyrone
258-598-6 53518-14-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Tin dioxide
242-159-0 18282-10-5
Not Classified
Notified C&L View details
17-β-hydroxyestr-4-en-3-one 17-(3-phenylpropionate)
200-551-9 62-90-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Carc. 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
2-bromo-1,1,1-trifluoroethane
207-001-7 421-06-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
Ozone 1
GHS07
Notified C&L View details
sodium 1-(3,4-dihydro-6-methyl-2,4-dioxo-2H-pyran-3-ylidene)ethonolate
sodium dehydracetate
607-164-00-8
224-580-1 4418-26-2
Acute Tox. 4
GHS07
Harmonised C&L View details
2,7-Dibromo-9-fluorenone
604-362-6 14348-75-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(2S,5R,6R)- 6-{[(2R)-2-amino- 2-(4-hydroxyphenyl)- acetyl]amino}- 3,3-dimethyl- 7-oxo- 4-thia- 1-azabicyclo[3.2.0]heptane- 2-carboxylic acid trihydrate
612-127-4 61336-70-7
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
GHS08
Notified C&L View details
1-benzyl-4-(propylamino)piperidine-4-carboxamide
213-847-8 1031-37-4
Acute Tox. 3
Eye Irrit. 2
GHS06
Notified C&L View details
1-benzyl-4-hydroxypiperidine-4-carbonitrile monohydrochloride
275-713-5 71617-20-4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Dodecan-1-ol
203-982-0 112-53-8
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Phenyl cyanate
214-364-5 1122-85-6
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
GHS08
Notified C&L View details
Benzoic acid, 2-hydroxy-, reaction products with formaldehyde, coupled with 2-[(4-aminophenyl)amino]-5-nitrobenzenesulfonic acid monosodium salt
276-641-7 72403-26-0
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
4,4'-dithiobis(5-amino-1-(2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazole-3-carbonitrile)
DISULFURE MB 46307
608-040-00-6
423-490-1 130755-46-3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Harmonised C&L View details
Valdipromide
257-630-6 52061-73-1
GHS07
Notified C&L View details
Tin dioleate
217-625-1 1912-84-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
2-(allyloxy)ethanol
203-871-7 111-45-5
GHS07
REACH registration C&L View details
Reaction mass of Tetrasodium 4,4'-bis[2-[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl]-[1,1'-biphenyl]-2,2'-disulfonic acid and Trisodium 4-[[5-hydroxy-1-[4-[(2-hydroxyethyl)sulfonyl]phenyl]-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl]-4'-[[5-hydroxy-3-methyl-1-[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl]-[1,1'-biphenyl]-2,2'-disulfonate
433-330-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
Oxalic acid, vanadium salt
239-052-6 14974-48-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
p-(2-methoxyethyl)phenol
260-354-9 56718-71-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Amines, C36-alkylenedi-
273-282-8 68955-56-6
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS09
REACH registration C&L View details
1-(2,4-dimethyl-3-cyclohexenyl)-2,2-dimethylpropan-1-one
274-223-9 69929-17-5
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane
245-962-4 23978-09-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[1aS-(1aα,2aβ,3α,5aα,7β,7aα)]-octahydro-3,6,6,7a-tetramethyl-2H-2a,7-methanoazuleno[5,6-b]oxirene
236-971-4 13567-39-0
Not Classified
Notified C&L View details
(±)-4-[2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]-1-hydroxyethyl]phenol hydrochloride
PAYLEAN; RACTOPAMINE HYDROCHLORIDE
604-068-00-8
415-170-5 90274-24-1
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Acute Tox. 4
GHS07
Harmonised C&L View details
Rape oil, reaction products with diethylenetriamine, di-Me sulfate-quaternized
308-732-5 98219-63-7
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
4-(chloromethyl)-o-xylene
203-032-5 102-46-5
Skin Corr. 1B
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Terpene and terpenoids, sunflower (Helianthus annuus) oil
HUILE ESSENTIELLE DE TOURNESOL
457-800-1 666723-01-9
Flam. Liq. 3
Asp. Tox. 1
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS02 GHS07 GHS08
Notified C&L View details
[S-(R*,R*)]-2,3-bis(benzoyloxy)succinic acid
241-097-1 17026-42-5
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
N-[4-[[(5-methylisoxazol-3-yl)amino]sulphonyl]phenyl]acetamide
244-330-5 21312-10-7
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
6,14-Ethenomorphinan-17-carbonitrile, 4,5-epoxy-18,19-dihydro-7-[(1S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-3,6-dimethoxy-, (5.alpha.,7.alpha.)-
605-429-2 16614-60-1
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Acute Tox. 4
Resp. Sens. 1
GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
Zirconium oxide sulphate
263-372-5 62010-10-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
Chlorpromazine
200-045-8 50-53-3
Acute Tox. 3
Skin Sens. 1
Acute Tox. 3
Lact.
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
REACH registration C&L View details
4-pentylbenzoyl chloride
256-478-8 49763-65-7
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
N-ethyltoluene-4-sulphonamide
201-275-1 80-39-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-tert-butyl N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate
223-421-3 3886-08-6
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N,N'-dimethyldiphenylthiuram disulphide
234-196-6 10591-84-1
STOT RE 2
GHS08
REACH registration C&L View details
(p-formylphenoxy)acetic acid
244-749-3 22042-71-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
dinickel trioxide
028-005-00-3
215-217-8 1314-06-3
Skin Sens. 1
STOT RE 1
Aquatic Chronic 4
Carc. 1A
GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
Alkanes, C10-14
300-199-7 93924-07-3
Asp. Tox. 1
GHS08
Notified C&L View details
Virola sebifera
609-149-1 356065-37-7
Not Classified
Notified C&L View details
Sodium mentholate
242-958-4 19321-38-1
Flam. Sol. 1
Self-heat. 1
Skin Corr. 1
Eye Dam. 1
GHS02 GHS05
REACH registration C&L View details
Benzenebutanoic acid, α-[[(1S)-2-chloro-1-methyl-2-oxoethyl]amino]-, ethyl ester, hydrochloride (αS)-
601-303-6 114192-42-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
N-butylidenebutylamine
225-447-0 4853-56-9
Flam. Liq. 3
Skin Corr. 1B
STOT SE 3
GHS02 GHS05 GHS07
Notified C&L View details
2,4-difluorobenzaldehyde
216-287-2 1550-35-2
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
(3'α,4'α,7'α,7'aα)-octahydrospiro[1,3-dioxolane-2,5'-[4,7]methano[5H]indene]
239-659-6 15591-90-9
Not Classified
Notified C&L View details
Disodium iminodi(acetate)
213-181-8 928-72-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Hexamethylene diisocyanate, oligomers, reaction products with 4-Hydroxybutyl acrylate
929-915-1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
GHS07
REACH registration C&L View details
Esterase, cholesterol
232-808-6 9026-00-0
Resp. Sens. 1
GHS08
REACH registration C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.