Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 28 June 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Magnesium hydroxide
215-170-3 1309-42-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
Propanoyl chloride, 3,3'-dithiobis-
600-037-8 1002-18-2
Not Classified
Notified C&L View details
2-methylpyridine 1-oxide
213-230-3 931-19-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
nickel selenide
028-049-00-3
215-216-2 1314-05-2
Skin Sens. 1
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Carc. 1A
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
3-fluorophenylacetic acid
206-360-7 331-25-9
Skin Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
1-Propanone, 1-(4-cyclohexylphenyl)-
611-869-6 59721-67-4
Not Classified
Notified C&L View details
L-Phenylalanine, 4-nitro-, methyl ester, hydrochloride (1:1)
605-624-2 17193-40-7
GHS07
Notified C&L View details
Sodium hydrogen 4-hydroxy-5-(salicylideneamino)naphthalene-2,7-disulphonate
227-698-1 5941-07-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Decyl cyanoacetate
241-670-6 17686-43-0
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
Diphenyliodonium bromide
216-050-3 1483-73-4
GHS06
Notified C&L View details
7,14,25,32-tetraazaundecacyclo[21.13.2.2²,⁵.0³,¹⁹.0⁴,¹⁶.0⁶,¹⁴.0⁸,¹³.0²⁰,³⁷.0²⁴,³².0²⁶,³¹.0³⁴,³⁸]tetraconta-1(36),2(40),3,5(39),6,8(13),9,11,16,18,20,22,24,26(31),27,29,34,37-octadecaene-15,33-dione; 7,14,25,32-tetraazaundecacyclo[21.13.2.2²,⁵.0³,¹⁹.0⁴,¹⁶.0⁶,¹⁴.0⁸,¹³.0²⁰,³⁷.0²⁵,³³.0²⁶,³¹.0³⁴,³⁸]tetraconta-1(36),2(40),3,5(39),6,8(13),9,11,16,18,20,22,26(31),27,29,32,34,37-octadecaene-15,24-dione
479-300-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
1-(4-methoxyphenyl)thiourea
218-931-8 2293-07-4
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
Triruthenium dodecacarbonyl
239-287-4 15243-33-1
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Sodium cyclohexanecarboxylate
205-228-6 136-01-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-chloro-4-morpholino-1-nitrobenzene
259-638-5 55435-71-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-tert-butylphenol
604-090-00-8
202-679-0 98-54-4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 1
Repr. 2
GHS05 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
2-C-[(galloyloxy)methyl]-D-ribose 5-gallate
207-416-3 469-32-9
Not Classified
Notified C&L View details
4-(2-aminoethyl)pyrocatechol hydrobromide
211-436-8 645-31-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
Sodium 2-[[4-[3-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl]phenyl]sulphonyl]ethanesulphonate
248-460-3 27441-70-9
Aquatic Chronic 3
REACH registration C&L View details
Chromate(2-), [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)][1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, sodium
290-927-9 90294-43-2
Not Classified
Notified C&L View details
Sodium hydrogen 3-aminonaphthalene-1,5-disulphonate
225-133-3 4681-22-5
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
2,2'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
201-551-1 84-67-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Phosphonium, [2-(1,1-dimethylethoxy)-2-oxoethyl]triphenyl-, chloride (1:1)
609-051-9 35000-37-4
Acute Tox. 2
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS06 GHS09
REACH registration C&L View details
Benzyl hydrogen succinate
203-108-8 103-40-2
GHS07
Notified C&L View details
2-Butyne-1,4-diol, reaction products with 1,2-oxathiolane 2,2-dioxide and sodium hydroxide
290-883-0 90268-78-3
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
3-[2-[4-(4-fluorobenzoyl)piperidino]ethyl]quinazoline-2,4(1H,3H)-dione [R-(R*,R*)]-tartrate
281-062-8 83846-83-7
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
(S)-(-)-3-Butyn-2-ol
608-322-9 2914-69-4
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 2
GHS02 GHS06
Notified C&L View details
(S)-α-hydroxy-3-phenoxy-benzeneacetonitrile
608-063-00-1
441-070-6 61826-76-4
Acute Tox. 3
Eye Dam. 1
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS06 GHS09
Harmonised C&L View details
4-(diethylamino)benzaldehyde diphenylhydrazone
269-181-3 68189-23-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Diphemanil metilsulfate
200-552-4 62-97-5
Acute Tox. 3
Eye Dam. 1
Acute Tox. 2
GHS05 GHS06
Notified C&L View details
Salicylohydrazide
213-311-3 936-02-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-fluoroaniline
206-747-0 372-19-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
1,3,3a,4,9,9a-hexahydro-9-hydroxy-6,7-(methylenedioxy)-4-(3',4',5'-trimethoxyphenyl)benz[f]isobenzofuran-3-one
208-250-4 518-28-5
Acute Tox. 3
Acute Tox. 2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS06
Notified C&L View details
(R)-[3-carboxy-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]propyl]trimethylammonium chloride
242-642-6 18877-64-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3,3-diphenylacrylaldehyde
214-913-9 1210-39-5
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
Benzenepropanamine, N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-4-methoxy-.alpha.-methyl-, hydrobromide (1:1)
600-477-0 1037185-08-2
Not Classified
Notified C&L View details
5-nitro-m-xylene
202-732-8 99-12-7
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
STOT RE 2
STOT RE 2
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
(5-bromopyridin-2-yl)methanol
618-116-0 88139-91-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
methylmercuric chloride
080-012-00-0
204-064-2 115-09-3
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
Carc. 2
Lact.
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Repr. 1A
GHS06 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Alkenes, C16-20 α-, sulfurized
286-994-9 85408-34-0
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
Gases (petroleum), amine system feed
Refinery gas
[The feed gas to the amine system for removal of hydrogen sulfide. It consists of hydrogen. Carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen sulfide and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5 may also be present.]
The feed gas to the amine system for removal of hydrogen sulfide. It consists of hydrogen. Carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen sulfide and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5 may also be present.
649-120-00-0
270-746-1 68477-65-6
Press. Gas
Flam. Gas 1
Muta. 1B
Carc. 1A
GHS02 GHS04 GHS08
Harmonised C&L View details
1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, trisodium salt
221-255-6 3047-33-4
GHS05
Notified C&L View details
2-phenyl-2-imidazoline
213-313-4 936-49-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
C12-16 alkyl, glycerol ether
922-520-5
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 3
GHS09
REACH registration C&L View details
11-(Triethoxysilyl)undecanal
601-410-8 116047-42-8
GHS07
Notified C&L View details
Hexanol, branched and linear
271-227-2 68526-79-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
2-Propanol, 1-[4-[[2-(1-methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-
613-980-5 66722-44-9
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Tris(decyl)amine
213-966-5 1070-01-5
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
7-(dimethylamino)-4-(trifluoromethyl)-2-benzopyrone
258-598-6 53518-14-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Tin dioxide
242-159-0 18282-10-5
Not Classified
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.