Hindamise edenemine

REACH-määruse artikli 54 kohaselt avaldab ECHA aruande, mis käsitleb toimikute ja ainete hindamist 2018. aastal. 

ECHA hindas vastavuskontrollis või katsetamisettepanekute läbivaatamisel 484 registreerimistoimikut, mis käsitlesid 420 ainet. ECHA koostas 379 otsuse kavandit: 211 vastavuskontrolli ja 168 katsetamisettepanekute läbivaatamise kohta. Vastavuskontrolliks valiti registreerimistoimikuid peamiselt aine ohtude või kokkupuutega seotud potentsiaalse ohtlikkuse alusel.

CCH draft decision issuedCCH concluded with no actionTPE draft decision issuedTerminated TPE Outcomes of compliance check and testing proposals examinations performed in 2018 211 75 168 30 substances addressed in evaluated dossiers Total: 484 registration dossiers 420

Aasta lõpuks kestis veel 45 toimiku vastavuskontroll ja 65 toimiku katsetamisettepanekute läbivaatamine.

ECHA tegi 274 lõplikku otsust, milles oli kokku 888 teabenõuet. Sellest 274 otsusest 144 olid vastavuskontrolli otsused ja 130 tulenesid katsetamisettepanekute läbivaatamisest.

Final decisions sent to registrants in 2018 per dossier evaluation type Compliance checkTesting proposals examinations 130 144 information requests included in 274 final decisions 888

274 lõplikust otsusest tehti 216 liikmesriikide komitee osaluseta (liikmesriikidelt ei saadud muutmisettepanekuid). 58 otsust tehti liikmesriikide komitee osalusel: 34 kirjaliku menetlusega ja 24 liikmesriikide komitee koosolekul.

2018. aasta lõpuks oli otsustamisel veel 174 vastavuskontrolli ja 109 katsetamisettepanekute läbivaatamise otsuse kavandit eelmisest aastast. ECHA lõpetas 52 vastavuskontrolli juhtumit ja 44 katsetamisettepaneku juhtumit pärast otsuse kavandi saatmist, sest toimuv otsustamismenetlus katkestati teaduslikult oluliste andmete või tähtsate haldusmuudatuste tõttu.

2 otsuse kavandit edastati otsustamiseks komisjonile. Mõlemad olid seotud laiendatud ühe generatsiooni reproduktiivtoksilisuse uuringu ülesehitusega.

Categories Display