Kasutusalakaardid

Kasutusalakaartide idee on parandada tarneahelas ülespoole edastava kasutusala ja -tingimuste teabe kvaliteeti ja teabevahetusprotsessi tõhusust.

Kasutusalakaarte koostavad tavaliselt allkasutajate valdkonnaühendused, kes koguvad ühtlustatud ja struktureeritud viisil oma valdkonna kemikaalide kasutusalade ja -tingimuste kohta teavet. Selleks töötati kemikaaliohutuse aruande ja kokkupuutestsenaariumide tegevuskava raames välja kasutusalakaartide komplekt.

Valdkonnaühendused koostavad kasutusalakaarte, kogudes kasutusalakaartide komplekti vormide abil teavet, mida on vaja kokkupuute hindamiseks, nt kasutusala kirjeldus ja kasutustingimused.

Registreerijad kasutavad olemasolevaid allkasutajate valdkonnaühenduste koostatud kasutusalakaarte, et teha REACH-kohaseid kemikaaliohutuse hindamisi ja esitada kasutusalade ja -tingimuste kohta asjakohast ja tegelikkusele vastavat teavet.

Kes saavad kasutusalakaartidest kasu?

Kasutusalakaartidest saavad kasu registreerijad, sest

  • neis on kasutusalade ja -tingimuste teave, mis aitab teha kemikaaliohutuse hindamisi,
  • neis on vahetult allkasutajate valdkondadelt saadud teave, mis võimaldab hinnata kemikaaliohutust valdkonnaomastele tegelikkusele vastavatele kasutustingimustele,
  • neist saab lihtsal viisil allkasutajate valdkonnalt kasutusalade kohta teavet.

Kasutusalakaartidest saavad kasu allkasutajad, sest

  • neis on tegelikkusele vastavad ja kasulikud kokkupuutestsenaariumid, mille on teabevahetuseks kasutusalakaartide alusel koostanud tarnijad,
  • neis on ühtlustatud ja järjekindel teave valdkonna tasandil, see lihtsustab ettevõtetel töödelda kõikidelt tarnijatelt saadud kokkupuutestsenaariume,
  • need parandavad võimalust, et registreerijad kaasavad kasutusalad ainete 2018. aasta registreerimisse ja toimiku ajakohastustesse.

Kust saab lisateavet?

Lugege praegusest veebilehest veel järgmisi jaotisi:

  • teises jaotises Vormid ja esitamine on kõik valdkondadele kasutusalakaartide koostamiseks vajalikud vormid ja nende koostoimimise selgitused. Samas jaotises on ka link veebivormile, mille abil lisada kasutusalakaarte kataloogi.
  • Kolmas jaotis Kasutusalakaartide kataloog on valdkonnaühenduste koostatud kasutusalakaartide keskne allikas.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)