Arutelud

Piiranguettepanekuid (mis on sätestatud XV lisa kohases piiranguaruandes) ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee arvamuste kavandeid arutatakse avalikult. ECHA avaldab piiranguettepaneku koostamise etapis kommentaaride ja tõendite esitamise kutseid seoses mitmesuguste ECHA koostatavate piirangudokumentidega, näiteks toodetes sisalduvate ainete aruannete ja piirangukannete suunistega.

Kõige enam võivad olla kommenteerimisest huvitatud ettevõtted, tööstus- või kodanikuühiskonna ühingud, eraisikud ja riigiasutused. Arvamusi oodatakse nii EList kui ka mujalt. 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)