Teabevahetus tarneahelas

Tarneahelas tegutsejatel võib olla mitmeid rolle, mõnikord mitu rolli korraga. Kohustused olenevad rollist ning eri rollide jaoks on olemas erinevad vahendid ja erinev teave. Neid on kirjeldatud iga rolliga seotud lehtedel.

Allkasutajate ja tarnijate tõhus teabevahetus kõigis REACH-tegevuse etappides tagab, et tarneahelas liigub asjakohane teave.

Kui allkasutajad esitavad tarnijatele oma kasutusalade ja ‑tingimuste teabe, saavad registreerijad kemikaaliohutuse hindamisel koostada selle teabe põhjal kokkupuutestsenaariumid. Selle tulemusel saab registreerija edastada allkasutajatele asjakohasemaid ja realistlikumaid ohutu kasutamise nõuandeid.

Teabe edastamise vahendid

Tööstusühingud, liikmesriigid ja ECHA on teinud koostööd, et täiustada ja ühtlustada teabevahetust tarneahelas kemikaaliohutuse aruande ja kokkupuutestsenaariumide tegevuskava ning kokkupuutestsenaariumide teabevahetusvõrgustiku (ENES) raames. Teabe edastamiseks tarneahelas ülespoole on välja töötatud kasutusalakaardid, mis annavad registreerijatele teavet (sageli valdkonnaühingute kaudu).

Teabe edastamiseks tarneahelas allapoole on välja töötatud mitu vahendit: kokku on lepitud ainete kokkupuutestsenaariumide ja segude ohutu kasutamise teabe mallid, ühtlustatud on kokkupuutestsenaariumide standardlauseid ja IT-teabevahetust ning välja on töötatud segude põhikoostisosa tuvastamise metoodika.
This interactive graphic currently addresses the formulators of chemical products. Versions for other user groups are planned.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)