Miks on kemikaalid tähtsad?

Tänu kemikaalidele on meil soojus- ja elektrienergia, saame osta kaupu ja riided ning meil on pidev juurdepääs telekommunikatsioonile, meediale ja muusikale kõikjal, kus me viibime. Paljud muutused, mida me ümbritsevas looduses näeme, näiteks puulehtede värvi muutumine ja lillede kasvamine, on tegelikult põhjustatud keemilistest reaktsioonidest.

Kemikaalid annavad suure panuse meie majandusse. Kemikaalide arukas haldamine nende elutsükli vältel – alates kaevandamisest või valmistamisest kuni kõrvaldamiseni – on väga oluline, et vältida kahjulikku mõju inimtervisele ja keskkonnale.

Igal mündil on siiski kaks poolt. Margot Wallström (endine Euroopa Komisjoni asepresident ja kemikaalide ohutumat kasutamist edendava REACH-määruse üks kavandajaid) on öelnud, et „kemikaalid on nii õnnistus kui ka needus". Me saame kemikaalidest oma elus kasu, kuid peame suhtuma neisse aukartusega, et vähendada nendega kokkupuutest tuleneda võivat kahjulikku mõju.

Igapäevaelus kasutatavad kemikaalid

Tänapäeval osatakse valmistada tooteid, mis täidavad oma ülesannet eelkäijatest tõhusamalt. Vaatame järgmisi näiteid: 

 

Puhastusvahendid

Pesuained on tooted, mis sisaldavad toimeainena nn pindaktiivseid aineid. Pindaktiivsed ained vähendavad vee pindpinevust, mistõttu saab vesi õli või rasvaga seguneda. Seepärast pesemegi määrdunud riideid pesuvahendiga – see suudab eemaldada mustuse nii tahkel kui ka vedelal kujul.

Ka šampoonis sisalduv pesuaine vähendab vee pindpinevust. See võimaldab juustel põhjalikult märguda ja nii saab neid puhastada. Šampoon lagundab ka rasva, et seda oleks võimalik eemaldada.

Lisaks on šampoonis palju teisi aineid. Need on loetletud šampoonipudeli etiketil. Nad lagundavad ja eemaldavad juustest plekke, mustust, kõõma, soolasid ja rasvu. Üksnes veega seda teha ei saa.

Hambapastat tehakse veest ja abrasiividest, nagu alumiiniumhüdroksiid ja kaltsiumkarbonaat. Hambapasta võib sisaldada ka magusaineid, värvaineid, hingeõhu värskendajaid, bakterite ja mikroobide leviku tõkestajaid ning toimeainet nimega naatriumfluoriid, mis tugevdab hambaemaili ja kaitseb hambaaukude eest.

Rõivad

Tekstiile, mida kasutatakse rõivaste valmistamiseks, töödeldakse mõnikord keemiliselt, et parandada nende omadusi. Näiteks kasutatakse viimistlusaineid, et kangast tugevdada ja kortsumist vältida.

Tootmisprotsessi käigus võib tekstiil läbida mitmesuguseid keemilisi ja mittekeemilisi töötlusi. Nende hulka kuuluvad kanga ettevalmistamine ja eeltöötlus, värvimine, trükkimine ja viimistlus. Tekstiilides kasutatakse ka väga spetsiifilisi kemikaale, nagu biotsiidid, leegiaeglustid, hüdrofoobsed lisandid ja liimained. Teised on suhteliselt lihtsad kemikaalid või segud, nagu emulgeerimata õlid ja rasvad, tärklis, sulfoonitud õlid, vahad ja mõned pindaktiivsed ained.

Nanomaterjalide uurimise tulemusena on välja töötatud näiteks nanoosakestel ja -struktuuridel põhinevaid püsitöötlused, mille eesmärk on muuta tekstiilid vee-, määrdumis-, kortsumis-, bakteri- ja hallituskindlamaks.

Lõhnaained

Lõhnaaine on aromaatne keemiline ühend, millel on lõhn. Tavaliselt aromaatsed keemilised ühendid aurustuvad ja nii jõuabki lõhn meie ninna. Seetõttu hoitakse lõhnaaineid alati kitsa kaelaga pudelis.

Lõhnaained võivad olla valmistatud sünteetilistest või looduslikest ainetest. Enamik looduslikke lõhnaaineid saadakse taimedest, näiteks lilledest, puuviljadest, juurtest, koorest või puidust. Näiteks roosist saadakse geraniooli, jasmiinist jasmooni, apelsinist tsitrust ja sassafrassipuidust sassafrassiõli.

Parfüüm on segu lõhnavatest eeterlikest õlidest või aroomiühenditest, kinnistitest ja lahustitest, mis annab inimkehale meeldiva lõhna.

Putukatõrjevahendid

Kodudes kasutatavate putukatõrjevahendite toimeained on näiteks permetriin ja tetrametriin. Need sünteetilised kemikaalid ründavad putukate närvisüsteemi.

Värvid

Eri liiki värve valmistatakse vastavalt värvitavale objektile (näiteks seina-, puidu-, auto- ja rauavärv). Sõltuvalt kasutatavast lahustist jagunevad värvid vee ja õli baasil värvideks.

Värvide koostisse kuuluvad sideained, pigmendid/värvained, lisandid ja lahusti või tugiaine, mis pärinevad fossiilsetest, mineraalsetest, bioloogilistest ja sünteetilistest allikatest. Lisandid võivad parandada värvi omadusi. Näiteks fungitsiidid tõkestavad hallituse teket, koagulandid  muudavad värvi paksemaks ja muud ained kaitsevad värvi vee või päikesevalguse eest.

Majanduse edendamine

Kemikaalid toovad kasu, millest tänapäeva ühiskond täielikult sõltub. Samuti annavad kemikaalid kaubanduse ja tööhõive kaudu olulise panuse kodanike majanduslikku ja sotsiaalsesse heaolusse.

Ülemaailmne kemikaalitoodang on ühelt miljonilt tonnilt 1930. aastal praeguseks kasvanud mitmesaja miljoni tonnini. Keemiatööstus valmistab sellistest toorainetest nagu nafta, maagaas, õhk, vesi, metallid ja mineraalid tuhandeid erinevaid tooteid. 2011. aastal oli ELi keemiatööstus maailmas suuruselt teine, jäädes maha vaid Hiinast. 

Turul olevate kemikaalide täpne arv on teadmata ning igal aastal tuuakse turule uusi kemikaale. REACH-määruse järgi tuleb registreerida kemikaalid, mida ELis toodetakse või mida ELi imporditakse üle ühe tonni aastas. ECHA eeldab, et 2018. aastaks on selles kategoorias registreeritud vähemalt 30 000 olemasolevat kemikaali.

Üldsuse arvamus: kemikaalid on muutunud ohutumaks

Rahvaküsitluse kohaselt, mille Euroopa Komisjon 2013. aastal korraldas, on ELi kodanikud kemikaalide erinevatest kasutusaladest üldiselt hästi teadlikud. 61% eurooplastest leiab, et tänapäeval on ELi turul olevad kemikaalid ohutumad kui 10 aastat tagasi. 

Suurem osa (69%) eurooplastest arvab, et kemikaalid on igapäevaelus vältimatud, ja 75% seostab neid tööstusinnovatsiooniga. Enam kui pooled eurooplased on seisukohal, et kemikaalid võivad aidata vähendada loodusvarade kasutamist, ent vaid 43% leiab, et kemikaalid aitavad luua paremat keskkonda.

Kemikaaliohutusest arvavad eurooplased, et kemikaalide ohutu kasutamise peaksid ELis tagama ettevõtjad ja riigiasutused.