Skip to Content
Skip to Content

Autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike ainete kandidaatainete loetelu

(avaldatud REACH määruse artikli 59 lõike 10 kohaselt)

Autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike ainete kandidaatainete loetelu

Märkused:

  • Autentne versioon: Üksnes sellel veebilehel avaldatud kandidaatainete loetelu on autentne. Ainete lisamine sellel veebilehel olevasse kandidaatainete loetellu võib tekitada ettevõtetele kohe õiguskohustusi, eelkõige tulenevalt REACH-määruse artiklitest 7, 31 ja 33.
  • Numbrilised identifikaatorid: Iga kandidaatainete loetelu kirje hõlmab aine veevabu ja hüdraatvorme. Kirjes esitatud CAS-number viitab tavaliselt aine veevabale vormile. Kirje hõlmab ka aine hüdraatvorme, millel on muud CAS-numbrid.
  • Muud numbrilised identifikaatorid: Kirjetele, mille EÜ numbri ja CAS-numbri veergudesse on märgitud „–”, on võimalusel lisatud mitteammendav loetelu EÜ ja/või CAS registri numbritest, mis kirjeldavad selle kandidaatainete loetelu kirje alla kuuluvaid aineid või ainerühmi. Saate sellele teabele juurdepääsu, kui klõpsate kirje nupul „Andmed“.

2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid, its salts and its acyl halides

covering any of their individual isomers and combinations thereof EÜ nr: - CASi nr: -
Lisamise põhjus
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Lisamise kuupäev
16/07/2019
Otsus
IUCLID-andmestik
Toetav dokument
Vastus kommentaaridele
Märkused
The combined intrinsic properties justifying the inclusion for the Member State Committee as a substance for which there is scientific evidence of probable serious effects to human health and the environment which give rise to an equivalent level of concern are the following:
Persistence, mobility, potential for long-range transport, observed adverse effects (at least the following probable effects for human health: effects on the liver, the kidney, and the haematological and immune systems and effects on development; at least the following probable effects for the environment: population relevant effects on birds and mammals); as well as low adsorption potential and high water solubility rendering the substance fully bioavailable for uptake via (drinking) water. Together, these elements lead to a very high potential for irreversible effects.

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Name EC / List no. CAS no. Association
Ammonium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoate 700-242-3 62037-80-3 Official source
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionyl fluoride 218-173-8 2062-98-8 Official source
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid 236-236-8 13252-13-6 Official source
Potassium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionate 266-578-3 67118-55-2 Official source

Categories Display


Route: .live2