Skip to Content
Skip to Content

Autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike ainete kandidaatainete loetelu

(avaldatud REACH määruse artikli 59 lõike 10 kohaselt)

Autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike ainete kandidaatainete loetelu

Märkused:

  • Autentne versioon: Üksnes sellel veebilehel avaldatud kandidaatainete loetelu on autentne. Ainete lisamine sellel veebilehel olevasse kandidaatainete loetellu võib tekitada ettevõtetele kohe õiguskohustusi, eelkõige tulenevalt REACH-määruse artiklitest 7, 31 ja 33.
  • Numbrilised identifikaatorid: Iga kandidaatainete loetelu kirje hõlmab aine veevabu ja hüdraatvorme. Kirjes esitatud CAS-number viitab tavaliselt aine veevabale vormile. Kirje hõlmab ka aine hüdraatvorme, millel on muud CAS-numbrid.
  • Muud numbrilised identifikaatorid: Kirjetele, mille EÜ numbri ja CAS-numbri veergudesse on märgitud „–”, on võimalusel lisatud mitteammendav loetelu EÜ ja/või CAS registri numbritest, mis kirjeldavad selle kandidaatainete loetelu kirje alla kuuluvaid aineid või ainerühmi. Saate sellele teabele juurdepääsu, kui klõpsate kirje nupul „Andmed“.

5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [1], 5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [2]

covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof EÜ nr: - CASi nr: -
Lisamise põhjus
vPvB (Article 57e)
Lisamise kuupäev
15/06/2015
Otsus
IUCLID-andmestik
Toetav dokument
Vastus kommentaaridele
Märkused

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Name EC / List no. CAS no. Association
Reaction mass of 5-[(2R)-butan-2-yl]-2-[(1R,2R)-2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-1,3-dioxane and 5-[(2R)-butan-2-yl]-2-[(1R,2S)-2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-1,3-dioxane and 5-[(2R)-butan-2-yl]-2-[(1S,2R)-2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-1,3-dioxane and 5-[(2R)-butan-2-yl]-2-[(1S,2S)-2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-1,3-dioxane and 5-[(2S)-butan-2-yl]-2-[(1S,2R)-2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-1,3-dioxane and 5-[(2S)-butan-2-yl]-2-[(1S,2S)-2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-1,3-dioxane 700-927-7 - Official source
2-(2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-yl)-5-methyl-(1-methylpropyl)-1,3-dioxane 601-499-3 117933-89-8 Official source
Reaction mass of 5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane and 5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane 413-720-9 117933-89-8 Official source
1,3-Dioxane, 2-[(1R,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, cis- - 676367-05-8 Expert judgement
1,3-Dioxane, 2-[(1S,2S)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, trans- - 676367-06-9 Expert judgement
1,3-Dioxane, 2-[(1R,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, trans- - 676367-09-2 Expert judgement
1,3-Dioxane, 2-[(1R,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, trans-rel- - 343934-05-4 Expert judgement
1,3-Dioxane, 2-[(1R,2S)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, cis- - 676367-04-7 Expert judgement
1,3-Dioxane, 2-[(1R,2S)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, trans- - 676367-08-1 Expert judgement
1,3-Dioxane, 2-[(1S,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, cis- - 676367-03-6 Expert judgement
1,3-Dioxane, 2-[(1S,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, trans- - 676367-07-0 Expert judgement
1,3-Dioxane, 2-[(1S,2S)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, cis- - 676367-02-5 Expert judgement
1,3-Dioxane, 2-(2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-methyl-5-(1-methylpropyl)- - 186309-28-4 Expert judgement
5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane - - Expert judgement
5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane - - Expert judgement
1,3-Dioxane, 2-[(1R,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, cis-rel- - 343934-04-3 Expert judgement

Categories Display


Route: .live2