Miks asendada?

On palju põhjusi, miks ettevõtted selle sammu ette võtavad. Ettevõtted võivad osana uurimistegevusest, mille eesmärk on täiustada toote tehnilist funktsionaalsust, vähendada kasutatava ainega seotud riske.  Nad võivad kasutada ohutumat kemikaali, alternatiivset tehnoloogiat või teistsugust tootedisaini. Tegelikult esineb sageli nende kolme kombinatsioon. Tulemus on tavaliselt suurem tõhusus, uuenduslikkus, konkurentsieelis ja parem ohutus või kulude kokkuhoid.

Uuenduslikkus ja tõhusus

Ohutumate alternatiivide otsimine tähendab, et ettevõte mõtleb süsteemselt, mida ta teeb ja kuidas. Võite isegi avastada, et kasutatava aine või segu täidetav ülesanne ei olegi enam vajalik, kui muudate tootmisprotsessi või tootedisaini. See omakorda soodustab uuendamist. Materjalide ja tootmisprotsessi ülevaatamine võib viia ka suurema tõhususeni, sealhulgas vähema ressursikasutuseni või vähemate jäätmete tekkimiseni lõpptoote kasutustsükli jooksul.

Konkurentsieelis

Ohtlike kemikaalide asendamine võib anda teile turul konkurentsieelise. Kliendid hindavad tõhusaid tooteid, mis on samas töötajatele ja tarbijatele ohutumad ning avaldavad vähem kahjulikku mõju ka keskkonnale. Asendamine võib anda ka teie klientidele turueelise ja vähendada nende kulusid kemikaaliohutuse õigusaktide nõuete täitmisel. Kui toodet hästi turustada, paistate konkurentide seas silma.

Regulatiivkulude kokkuhoid

Ohtlikele kemikaalidele kohaldatakse karmimaid õigusnorme, et kaitsta inimesi ja keskkonda kahjuliku toime eest. Seetõttu on tuleb paremini kontrollida nende kasutamist töökohas ja tarneahelas. Kui asendada need ohutumate kemikaalide või tehnoloogiaga, säästate nende kasutamisega seotud riskijuhtimiseks kuluvat aega ja vaeva.

Õige käitumine

Paljude ettevõtete arvates on asendamine ainuõige käitumine. Ainega töötavate töötajate ja tooteid kasutavate tarbijate kokkupuuteriskide ning teie tegevuse keskkonnariskide vähendamine on õige käitumine. Nii muudame Euroopa tervislikumaks meie kõigi ja tulevaste põlvkondade jaoks.

Vajate rohkem aega?

Alternatiivide leidmine ja katsetamine võib olla aeganõudev. Kui teie aine on REACH-määruse autoriseerimisloetelus, ei tohi te seda pärast sulgemiskuupäeva enam kasutada. Kui te selleks ajaks alternatiivi leidnud ei ole, peate aine kasutamiseks esitama autoriseerimistaotluse.

Lisateave: REACH-määruse kohane autoriseerimine.

 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)